Sökning: "Sexualbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet Sexualbrott.

 1. 1. Brott och straff : En kvalitativ studie om hur straffrättsåtgärder motiveras av politiker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ahmed Omarin; Belindah Taapopi; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; kriminalpolitik; partipolitik;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har svensk politik präglats av såväl straffutvidgningar som straffskärpningar. Detta är något som står i bjärt kontrast mot den förhållandevis återhållsamma straffpolitik som Sverige historiskt sett har fört. Forskning tyder emellertid på att strängare straff kan få oönskad effekt. LÄS MER

 2. 2. Bevisprövning av muntliga utsagor i våldtäktsmål - En analys utifrån rättssäkerhet för den misstänkte och rättstrygghet för brottsoffret.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adrian Kroon; [2020]
  Nyckelord :Straffprocessrätt; bevisprövning; bevisföring; bevisvärdering; muntlig utsaga; sexualbrott; våldtäkt; rättssäkerhet; rättstrygghet; tillförlitlighetskriterier.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvinnors förtroende för rättsväsendet i samband med sexualbrott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emmy Rahbek; Linnea Nilsson Lorensson; [2020]
  Nyckelord :sexual violence; sexual offences; trust; social capital; The Swedish National Council for Crime Prevention; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis addresses women's trust in the Swedish judicial system in regard to sexual offences with the ultimate aim of detecting any differences in trust between the age groups of 18-21, 22-25 and 26-29 years old as well as district and city location and size. The outset for this was an internet-based survey, which was shared in two of the biggest Swedish Facebook groups for women. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnors uppfattning om sexuellt våld efter MeToo : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Nielsen; Jenny Landebring; [2020]
  Nyckelord :MeToo movement; Sexual violence; Young woman; Youth guidance centre; MeToo; Sexuellt våld; Ungdomar; Ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt WHO har en tredjedel av alla unga kvinnor rapporterat att deras första sexuella möte skett genom tvång. Under 2018 var det 22 500 sexualbrott som anmäldes i Sverige. Sexuellt våld mot unga kvinnor kan få långvariga konsekvenser i form av försämrad fysisk- och mental hälsa. LÄS MER

 5. 5. Rättssubjekt eller objekt : Om målsägandeställning vid köp av sexuella tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Björklund Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :Purchasing of sex; sexual violence; sexual trafficking; exploitation; human trafficking; criminal law; criminal procedure; injured person; victim; witnesses; Straffprocess; Processrätt; Straffprocessrätt; Målsägande; Målsägandeställning; Brottsoffer; Brottsoffers rättigheter; Sexualbrott; Sexköp; Människohandel; Koppleri; Våldtäkt; Sexköpare; Sexuell exploatering; Målsäganderätt; Vittne; Bevisrätt; Straffrätt;

  Sammanfattning : Protocol for criminal processes regarding the purchasing of sex stipulates that those in prostitution are to be regarded as witnesses rather than an injured person. The judging whether someone in prostitution is to be seen as an injured person is made on a case-by-case basis. LÄS MER