Sökning: "Sexualbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet Sexualbrott.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Emmelie Arnoldsson; Elin Spalding; [2021-04-23]
  Nyckelord :Rättspsykiatri; Sjuksköterskor; Upplevelser; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: In forensic psychiatry, patients with serious mental disorder are cared for. Most of them are men and commonly they have committed violent or sexual crimes. Threats and violence occur. The nurse has a complex role by conducting good nursing, maintaining a high level of security and protecting society from recurrence of crime. LÄS MER

 2. 2. Att vårda personer som blivit utsatta för sexuellt våld – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Gustafsson; Tilda Månsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Sjuksköterska; sexuellt våld; upplevelse; vårdrelation;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I Sverige blev 31,6 procent av kvinnorna i åldrarna 20–24 år utsatta försexualbrott under 2019. Sexuellt våld kan medföra både psykiska och fysiska skador för offret vilket i vissa fall kräver sjukvård. Dessa skador kan vara exempelvis posttraumatisktstressyndrom (PTSD), depression och könssjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Maskulinitet, femininitet och rädsla för brott : En kvantitativ studie om genus

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marissa Haynes; Dennis Karlsson; Irma Music; [2021]
  Nyckelord :Crime; Femininity; Gender; Masculinity; Fear; Sex-crime.; Brott; Femininitet; Genus; Maskulinitet; Rädsla; Sexualbrott.;

  Sammanfattning : The present study examined the relationship between fear of crime and masculinity respectively femininity. Furthermore, the relationship between different types of crime and masculinity respectively femininity were also examined. A web-survey measuring the degree of masculinity and femininity as well as fear of crime was developed. LÄS MER

 4. 4. "Metoo var bara det första steget" : En kvantitativ innehållsanalys om Dagens Nyheters gestaltning av sexualbrott före och efter #metoo

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Ronja Andersson; [2021]
  Nyckelord :Framing theory; me too; Dagens Nyheter; quantitative content analysis; sexual offenses; Gestaltningsteorin; me too; Dagens Nyheter; kvantitativ innehållsanalys; sexualbrott;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor study was to examine and analyze if there were any difference in how Dagens Nyheter framed sexual crimes before and after the metoo movements peak in 2017. Framing theory was used to categorize different frames in the reporting of sexual crimes in the Swedish newspaper Dagens Nyheter. LÄS MER

 5. 5. Gärningsmannens skuld vid sexualbrott mot barn : En analys av sexualbrott mot barn och kravet på gärningsmannen skuld i förhållande till barnets ålder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Torun Sandström; [2021]
  Nyckelord :Sexualbrott;

  Sammanfattning : .... LÄS MER