Sökning: "Sexualbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade ordet Sexualbrott.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Emmelie Arnoldsson; Elin Spalding; [2021-04-23]
  Nyckelord :Rättspsykiatri; Sjuksköterskor; Upplevelser; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: In forensic psychiatry, patients with serious mental disorder are cared for. Most of them are men and commonly they have committed violent or sexual crimes. Threats and violence occur. The nurse has a complex role by conducting good nursing, maintaining a high level of security and protecting society from recurrence of crime. LÄS MER

 2. 2. Att vårda personer som blivit utsatta för sexuellt våld – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Gustafsson; Tilda Månsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Sjuksköterska; sexuellt våld; upplevelse; vårdrelation;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I Sverige blev 31,6 procent av kvinnorna i åldrarna 20–24 år utsatta försexualbrott under 2019. Sexuellt våld kan medföra både psykiska och fysiska skador för offret vilket i vissa fall kräver sjukvård. Dessa skador kan vara exempelvis posttraumatisktstressyndrom (PTSD), depression och könssjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Påverkar polisens attityder till brottslingar deras inställning till vilken förhörsstil som bör användas?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Pernilla Tönnäng; [2021]
  Nyckelord :Police officer´s attitudes; Attitudes to offenders; Police officer´s interrogation style; Economic offenders; Sex offenders; Polisens attityder; Attityder till brottslingar; Polisens förhörsstil; Ekobrottslingar; Sexualbrottslingar;

  Sammanfattning : Syftet med förekommande studie var att undersöka om polisens attityder till två olika typer av brottslingar, ekobrottslingar respektive sexualbrottslingar skiljde sig åt och om attityden till dessa brottslingar påverkade deras inställning till vilken förhörsstil som borde användas samt om polisen förespråkade en mer dominant förhörsstil vid förhör med misstänkta för sexualbrott jämfört med misstänkta för ekobrott. För att kunna besvara studiens frågeställningar användes en kvantitativ metod med en mellangruppsdesign. LÄS MER

 4. 4. (O)försvarliga uttalanden – En analys av domstolars försvarlighetsbedömningar i förtalsmål med koppling till #metoo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanna Warnemyr; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; förtal; metoo; #metoo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 påbörjades #metoo-rörelsen av kvinnor som en reaktion på deras utsatthet för mäns våld. Efter att flera kvinnor i Sverige på sociala medier pekat ut män som utsatt dem för sexualbrott har de blivit åtalade och dömda för förtal. LÄS MER

 5. 5. Den straffvärda våldtäkten i ljuset av våldtäktsmyter - Betydelsen av parternas relation och våld i våldtäktsdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Paula Reich Zackrisson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexual offences are one of the most offensive and traumatic crimes a person can be subjected to. Despite this, there is still resistance in several places to consider acquaintance rapes or rapes in relationships as ”real rapes”, while rapes by unknown perpetrators or with violence often are understood as the ”real rape” and the most serious ones. LÄS MER