Sökning: "Sexualitet"

Visar resultat 1 - 5 av 2094 uppsatser innehållade ordet Sexualitet.

 1. 1. Let’s talk about sex - En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av sexuell lust och intimitet efter barnafödande

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Eriksson; Hannah Fällman; Martina Larsson; [2024-02-02]
  Nyckelord :SRHR; sexuell lust; intimitet; barnafödande; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är avgörande för välbefinnandet samt att relationer med en öppen kommunikation om sexualitet är nödvändig för att främja den. Efter barnafödande står kvinnor ofta inför fysiska och känslomässiga utmaningar, vilket kan påverka sexuell lust och ofta leda till förändringar i sexlivet. LÄS MER

 2. 2. Fråga mig och jag ska berätta: En systematisk litteraturöversikt om att undersöka faktorer som påverkar identifiering av sexuellt riskutsatta ungdomar

  Magister-uppsats,

  Författare :Julia Andreasson; Sara Karlsson; Lotta Lanker; [2024-02-01]
  Nyckelord :sexuell och reproduktiv hälsa; ungdomar; sexuell riskutsatthet; identifieringsverktyg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under tonåren ligger stort fokus på sexualitet och en stor del av ungas utveckling innebär att ta risker. Låg kunskap och erfarenhet tillsammans med ungdomars impulsivitet är bland annat orsaker till att de har en tendens att utsätta sig för risker vilket kan leda till konsekvenser för den egna reproduktiva och sexuella hälsan. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT PRATA OM SEXUELL HÄLSA MED PATIENTER. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nellie Göransson; Alva Sävenek; [2024-01-29]
  Nyckelord :erfarenheter; omvårdnad; personcentrerad vård; sexualitet; sexuell hälsa; sjuksköterska;

  Sammanfattning : sexuell hälsa och sexualitet beskrivs vara meningsfulla delar av livet. Den sexuella hälsan kan på flera sätt påverkas av olika sjukdomar. Sjuksköterskan har en skyldighet att främja hälsa och planera omvårdnad utifrån individuella behov. LÄS MER

 4. 4. KVINNAN I CENTRUM. Hur kvinnor som skall genomgå eller har genomgått bröstkirurgi till följd av bröstcancer upplever stöd från hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Wilma Ahlström; Ebba Linder; [2024-01-29]
  Nyckelord :bröstcancer; bröstkirurgi; hälso- och sjukvårdspersonal; kvinnor; mastektomi; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor världen över. En vanlig behandling är att genomgå olika typer av bröstkirurgi, såsom mastektomi eller partiell mastektomi tillsammans med andra kompletterande behandlingar. Denna typ av operation kan medföra mycket olika tankar och känslor. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av hur deras sexuella hälsa har påverkats av bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fatoumata Konte; Serena Goitom; [2024]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Breast cancer; Sexual health; Sexuality; Body image; Relationships; Cancer treatments; Patient experience; Literature review; Bröst neoplasmer; Bröstcancer; Sexuell hälsa; Sexualitet; Kroppsuppfattning; Relationer; Cancerbehandlingar; Patientupplevelse; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Sexuell hälsa beskrivs som frånvaro av sjukdom och dysfunktion. Det påverkas av fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualitet. Sjuksköterskans roll och ansvarsområde riktar sig i omvårdnaden. LÄS MER