Sökning: "Sexualitetens historia"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sexualitetens historia.

 1. 1. Geniet och sexualiteten : En analys av Ivar Lo-Johanssons syn på hur uppfostran reglerarde ungas sexualitet, med utgångspunkt i romanen Geniet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lars Sundström; [2018]
  Nyckelord :Geni; sexualitet; ensamhet; onani; monism; polyism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ivar Lo-Johansson menar att synen på uppfostran reglerar hur de ungas sexualitet formas, med utgångspunkt i gestaltningen av huvudpersonens utveckling i romanen Geniet. Uppsatsen analyserar hur denna uppfostran utifrån en sexualmoralisk syn på onani och avhållsamhet enligt Lo-Johansson påverkar individens identitet till sexuell isolering, ensamhet och jag-dyrkan. LÄS MER

 2. 2. Han är considered a boss [...] Hon är considered a slut

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ida Edén; Amanda Adler; [2015]
  Nyckelord :gender; norm; sexuality; heteronormativity; focus group; ideal; young adults; genus; sexualitet; sexuellt handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Sexualitetens historia präglas av en stor ojämlikhet beträffande sexuellt handlingsutrymme mellan kvinnor och män. Med denna studie ämnar vi att utforska eventuella ojämlikheter mellan killar och tjejers sexuella handlingsutrymme i Sverige, världens fjärde mest jämställda land enligt World Economic Forum. LÄS MER

 3. 3. "Why do I have to be like this, why can't I just be normal?" En sociologisk analys av beskrivningar om att vara pedofi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hannes Bäck; [2014]
  Nyckelord :outsiders; avvikare; sociology; sociologi; pedofili; kriminologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om de utmaningar som 12 intervjuade pedofiler beskriver att de står inför. Syftet med studien är att analysera intervjupersonernas beskrivningar av denna sexualiserande makt. Intervjupersonerna kontaktades via en hemsida för pedofiler emot sexuell kontakt med barn, och samtliga intervjuer genomfördes via mail. LÄS MER

 4. 4. En diskursanalys av hur unga vuxna kvinnor talar om pornografi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Catrin Karlsson; Ida Olander; [2011-02-07]
  Nyckelord :Unga kvinnor; pornografi; sexualitet; diskurser; pornografiskt innehåll; förändring; positiva och negativa aspekter; skam; fantasier;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilka diskurser som råder kring dagens pornografi bland unga vuxna kvinnor, 20 till 29 år samt få en djupare förståelse för hur dessa har uppkommit.Frågeställningar * Vilka faktorer inom pornografin beskriver de unga vuxna kvinnorna som positiva respektive negativa? *Vilka tankar och uppfattningar förs fram i diskurserna kring pornografi?*Hur förhåller sig unga vuxna kvinnor till rådande diskurser kring pornografi som existerar i dagens samhälle?Metod Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört tre fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 16 kvinnor i åldrarna 21-29 år. LÄS MER

 5. 5. Talet och tystnaden : en studie av samhällsstrukturer och begär i Sarah Kanes "Phaedra's Love"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Maria Mårsell; [2008]
  Nyckelord :Sarah Kane; Pheadra s Love; Michel Foucault; Antonin Artaud; Desire; Discourse; Talk; Sarah Kane; Fedras kärlek; Michel Foucault; Antonin Artaud; Begär; Diskurs; Tal;

  Sammanfattning : This essay is an introduction to the intentions and purposes of the british play writer Sarah Kane (1971-1999). Her own voice is presented both via quotations linked to her work and by an explanation of her connections to the surrealist poet and actor Antonin Artaud. LÄS MER