Sökning: "Sexualundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Sexualundervisning.

 1. 1. "Ska jag ha sex för att ha det gjort?" : Ungdomars frågeställningar om sex på internetforum

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Blücher; Miriam Wahlström-Svensson; [2019]
  Nyckelord :Sex; Adolescents; Sexual education; Midwife; HBTQ; Sex; Ungdomar; Sexualundervisning; Barnmorska; HBTQ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning beskriver hur olika livsval påverkar ungdomars aktuella och framtida sexuella hälsa. Idag får ungdomar kunskap om sex både via skolan, ungdomsmottagningen samt via internet. LÄS MER

 2. 2. Svenska ungdomars uppfattning av sexualkunskapen de får i skolan : En kvalitativ studie med fokus på upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Sarah Forster; [2019]
  Nyckelord :sexual education; adolescents; perception; Sweden; qualitative method; sexualkunskap; ungdomar; uppfattning; Sverige; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Sexualkunskapen i skolan är viktig för att guida ungdomar framåt i livet, där vissa skolor lyckas bättre med denna uppgift än andra. Forskning kring resultat av sexualundervisningen finns, men studier som undersöker ungdomarnas uppfattning är mer sällsynt. LÄS MER

 3. 3. Medias påverkan på människors attityd till pornografi : en kvantitativ- och kvalitativ undersökning om medias påverkan på människors attityd till pornografi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sabina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Media; pornografi; påverkan; attityd; normalisering; makt; mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker medias påverkan på människors attityd till pornografi. Bakgrunden till undersökningen kom av ett radioprogram på P3 som pratade om pornografi utan att problematisera vad de lyfte i programmet. Studien bygger på dels en kvantitativ undersökning och dels en kvalitativ analys. LÄS MER

 4. 4. Ungas och lärares erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisningen – en kunskapsbas för barnmorskan i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Johanna Löfberg; Grete Torsethaugen; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; Experiences; Midwife; Sex education; Teachers; Young adults; Barnmorska; Erfarenheter; Lärare; Sex- och samlevnadsundervisning; Unga; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella och reproduktiva rättigheter baseras på mänskliga rättigheter. En central insats för att öka tillgången till den sexuella och reproduktiva hälsan är en allsidig och omfattande sexualundervisning. Skolan och ungdomsmottagningar anses vara viktiga arenor för sexualundervisning. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga immigranters uppfattningar kring antikonception

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Myrsäter; Annsofie Norling; [2019]
  Nyckelord :Kvinnliga immigranter; barnmorska; antikonception;

  Sammanfattning : Inledning/ bakgrund: I Sverige är sexualundervisning och antikonceptionsanvändning utbredd. Sverige har de senaste åren tagit emot många immigranter från olika kulturer, däribland många kvinnliga immigranter. Detta ställer nya krav på vården och rådgivningen kring antikonception och även krav på barnmorskan och hennes roll. LÄS MER