Sökning: "Sexualupplysning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Sexualupplysning.

 1. 1. Sex & Sånt : - Ett webbplatskoncept för sexualupplysning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Rakel Karvonen; [2021]
  Nyckelord :Webbdesign; Sexualupplysning; Interaktionsdesign; Teknisk design;

  Sammanfattning : Under hösten 2020 skrevs flertalet artiklar om att ungdomars pornografikonsumtionpåverkar deras sexualitet negativt, vilket startade debatter om ungdomars sexualitet,porrfilter, förbud och sexualupplysningen i skolan. Detta är ett examensarbete förTeknisk Design högskoleingenjör vid Luleå Tekniska Universitet, som undersökerhur en webbaserad tjänst för sexualupplysning kan göra kvalitetssäkrad informationattraktiv, intressant och interaktiv och därigenom möjliggöra en god och säker källa förungdomar att lära sig om sex och relationer. LÄS MER

 2. 2. "Jättejättekonstigt" en analys av ungdomars uppfattning av sexualupplysning med utgångspunkt i digitaliseringen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Esther Dahlberg; Edith Hoflund Jingsäter; [2020]
  Nyckelord :Tabu; sexualundervisning; digitalisering; diskurs; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förändring behövs i min samtid! : En undersökning av Johan Almkvists skrift Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :Sexualpolitik; Johan Almkvist; folkhälsa; socialhygien; rashygien; samlevnad; sexualliv; 1940-tal; Sverige;

  Sammanfattning : I denna uppsats ges en analys av läkaren Johan Almkvists skrift Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande. Skriften publicerades 1942, under en tid av stora förändringar inom sexualpolitiken i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Sex- och samlevnadsundervisning på lärarutbildningen - En kvalitativ studie av lärarstudenter och lärarens reflektioner kring sex- och samlevnadsundervisning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marcus Birghammar; [2017]
  Nyckelord :Intervjuer; lärarutbildning; lärare; sex- och samlevnad; sexualkunskap; sexualupplysning;

  Sammanfattning : This is a study with the purpose to examine how Secondary school teacher studentsconduct themselves towards their education within the subject sexual education and theirfuture roles as teachers. Another purpose is to research how the instructor reasons aboutthe subject regarding the development of the educational program. LÄS MER

 5. 5. "Detta är en hård nöt att knäcka" : Sexualupplysning till nyanlända ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Anna Alfredsson; [2017]
  Nyckelord :Sexual Health. Sex and social information. Learning; Sexuell Hälsa. Sex- och samlevnadsupplysning. Lärande;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks närmare hur olika aktörer i samhället arbetar och bedriver sin verksamhet för att lära ut om sex- och samlevnadupplysning till nyanlända ungdomar. I studien skall man genom aktörernas egna berättelser få en inblick i hur det kan se ut att jobba med sex- och samlevnadsupplysning till nyanlända ungdomar. LÄS MER