Sökning: "Sexuella trakasserier arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Sexuella trakasserier arbete.

 1. 1. Metoo - en drivkraft till förändring? : En studie om två organisationers arbete mot sexuella trakasserier efter Metoo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecka Henriksson; Julia Westfelt; [2019]
  Nyckelord :metoo; sexuella trakasserier; makt; kultur; jargong; kön;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka hur två olika företag arbetat mot sexuella trakasserier efter Metoo-uppropet och om Metoo lett till eventuella förändringar inom företagen gällande det förebyggande arbetet kring sexuella trakasserier. Bakgrunden till detta är det globala Metoo-upprop som startade under hösten 2017 och som bland annat ledde till en mängd olika feministiska upprop i olika branscher som ville belysa sexuella trakasserier mot kvinnor på arbetsplatser. LÄS MER

 2. 2. #MeToo: När tystnaden bryts - vi lägger ifrån oss skulden : En kritisk diskursanalys om kvinnliga socialarbetares erfarenheter av sexuella trakasserier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Lejla Hodzic; Sabina Mehmedovic; [2019]
  Nyckelord :#MeToo; Sexuella trakasserier; arbetsplatser; kvinnor; socialarbetare; genus; makt; socialkonstruktionism; tystnadskultur; skam;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa kvinnliga socialarbetares erfarenheter av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Studiens empiriska material består av citat från ett tjugotal vittnesmål skrivna av kvinnliga socialarbetare och publicerade på metoo-orosanmalan.nu. LÄS MER

 3. 3. VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT? : En fallstudie med kvalitativ ansats om chefer och arbetsledares förutsättningar för arbete med sexuella trakasserier inom den mansdominerade industrin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Holmberg; Moa Östlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ämnet sexuella trakasserier är högaktuellt efter att det aktualiserats genom Metoo-rörelsen. Mer fokus har riktats mot arbetsgivare, att de uppfyller sin skyldighet att arbeta för att förebygga sexuella trakasserier och främja likabehandling. LÄS MER

 4. 4. Första linjen-chefers upplevelser av att arbeta emot sexuella trakasserier ifrån patienter på sjukhus : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Malin Pedersen; [2019]
  Nyckelord :sexual harassment; patient; first line manager; policy; qualitative; mixed method; Sexuella trakasserier; patient; första linjen-chef; policy; kvalitativ; mixad metod;

  Sammanfattning : Sexuella trakasserier inom vårdbranschen är vanligt förekommande, och kan ha allvarliga konsekvenser för både individen och arbetsplatsen. Enligt tidigare studier är patienter en vanlig förövare för sexuella trakasserier, men trots det har arbetsgivaren ingen åtgärdsskyldighet utifrån Diskrimineringslagen. LÄS MER

 5. 5. Sexuella trakasserier i arbetslivet : En rättslig studie av skyddet och dess tillämpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sanna Wedding; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER