Sökning: "Seyla Benhabib"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Seyla Benhabib.

 1. 1. Germany's temporary ban on family reunification for beneficiaries of subsidiary protection - A comparative discourse analysis of (de)-legitimation strategies

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Imke Feindt; [2018]
  Nyckelord :Family reunification; subsidiary protection; human right; critical discourse analysis; de -legitimation;

  Sammanfattning : The German government’s decision in 2016 to reduce the number of incoming immigrants by suspending family reunification for beneficiaries of subsidiary protection for two years, sparked a controversial debate, with some critics arguing that family reunification represents a human right. Contributing to the very scarce literature about this development, the aim pursued in this thesis is to better understand the differing discourses and (de-)legitimation strategies regarding the suspension by comparatively analysing written statements handed in to German parliament by the government and civil society organisations in March of 2017. LÄS MER

 2. 2. Ett progressivt flyktingmottagande? : En kritisk studie av rättighetsskyddet för flyktingar och medborgare i norra Uganda

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sofia Olsson; [2018]
  Nyckelord :Uganda; refugees; human rights; legal protection; critical perspective of development; Uganda; flyktingar; mänskliga rättigheter; rättighetsskydd; utvecklingskritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Uganda is known for its progressive refugee rights and policy framework towards South Sudanese refugees. The refugees are hosted in long term refugee settlements within host communities in northern Uganda. LÄS MER

 3. 3. Ett migrationssamarbete för vem? : En analys av migrationsöverenskommelsen mellan EU och Turkiet med särskild fokus på flyktingrätten och statssuveräniteten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Soma Pirot; [2017]
  Nyckelord :migration; flyktingrätten; statssuveränitet; Seyla Benhabib; Joseph Carens; EU-Turkiet; återtagandeavtal;

  Sammanfattning : As European governments rapidly turn their attention to the implementation of the EU-Turkey agreement, this thesis raises significant questions regarding refugees’ access to international protection. At its core, the agreement aims to address the flow of irregular migrants and asylum seekers traveling across the Mediterranean from Turkey to Greece, by allowing returns of “all irregular migrants”. LÄS MER

 4. 4. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald : Tre filosofiska perspektiv på valda delar av ämnesplanen i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linn Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Religionsundervisning; mångfald; kultur; läroplan; filosofiska perspektiv; Charles Taylor; Martha Nussbaum; Seyla Benhabib;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att, genom en komparativ ideologianalys, analysera tre valda filosofiska modeller och uttolka vilka implikationer dessa kan ha vad gäller religionsämnets syftesbeskrivning ur LGY11; att eleverna ska "förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald." Studien syftar inte till att argumentera för någon specifik modell. LÄS MER