Sökning: "Shad Mahmod"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Shad Mahmod.

 1. 1. Deinterleaving pulse trains with DBSCAN and FART

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Shad Mahmod; [2019]
  Nyckelord :DBSCAN; FART; Fuzzy; Adaptive; Resonance; Theory; Radar; Clustering; Deinterleaving; Machine Learning;

  Sammanfattning : Studying radar pulses and looking for certain patterns is critical in order to assess the threat level of the environment around an antenna. In order to study the electromagnetic pulses emitted from a certain radar, one must first register and identify these pulses. LÄS MER

 2. 2. Trendanalys inom futurehandel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap; Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Tom Waern; Shad Mahmod; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Futurehandel är en investeringsform där trendanalys vanligen tillämpas. Målet med projektet är att prediktera marknadsförändringar genom att optimera modeller som använder sig av historiska marknadspriser. Resultaten från dessa metoder jämförs sedan med resultaten erhållna genom att endast ta en lång position. LÄS MER