Sökning: "Shaft connections"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Shaft connections.

 1. 1. Parameterized and Adaptive Modelling of Mechanical Connections in Timber Frame Structures

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Joan Gikonyo; Pierre Modig; [2018]
  Nyckelord :Timber frame structure; Parameterized modelling; Python script; Adaptive connection; ABAQUS.;

  Sammanfattning : This study investigates the global stiffness of a timer frame structure under wind loading using the finite element method by creating parameterized script files. Of key interest was the accuracy of the global stiffness determined from an adaptive 3D beam model in comparison to a 2D beam model and, the stiffness of a 3D beam model when subjected to different types of bracing in the presence of internal bracing provided by a lift shaft structure. LÄS MER

 2. 2. New bore pipe connection for Slotborer

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :EMIL GRÖNKVIST; [2016]
  Nyckelord :Mining machines; Slotborer; Drill pipes; Pipe connections; Shaft connections; Gruvmaskiner; Slotborer; Borrpipor; Pipkopplingar; Axelkopplingar;

  Sammanfattning : Slotborer är benämningen på en ny maskinprototyp som skall användas för att i gruvor borra och utvinna platina. För att erhålla ett visst borrdjup skarvas borrpipor vilket åstadkoms med en gängkoppling. LÄS MER