Sökning: "Shanga Hamasaeed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shanga Hamasaeed.

  1. 1. Kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under klimakteriet : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :Shanga Hamasaeed; Hassan Hussen; [2021]
    Nyckelord :klimakteriet; upplevelse; sexualitet; sexuell dysfunktion; kvinnlighet; skyldighet; sexuell hälsa; kvalitativ innehållsanalys; transition; transkulturell omvårdnad; kulturella aspekter; lidande;

    Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt, socialt och emotionellt välbefinnande i förhållande till sexualitet. Det handlar inte bara om frånvaro av sjukdom, sexuell dysfunktion eller svaghet, det krävs ett respektfullt och positivt synsätt till sexualitet och relationer. LÄS MER