Sökning: "Shanna Jalal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shanna Jalal.

  1. 1. Kan väderväxlingar utlösa migrän? : En retrospektiv studie baserat på elektroniska patientdagböcker samt genomgång av profylaktiskt behandling av migrän på Neuroenheten Utsikten i Stockholm

    Master-uppsats, Umeå universitet/Kemiska institutionen

    Författare :Shanna Jalal; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER