Sökning: "Shape expression"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Shape expression.

 1. 1. Språkliga föreställningsvärldar : Ett utvecklingsinriktat arbete om berättelser och språkutveckling med drama som verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Fredriksson; Annica Elfstrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På vår skola önskades det mer aktiviteter med drama och det fanns en avsaknad av berättelser och språkutvecklande aktiviteter. Vi valde att sammanföra berättelser och språkutvecklande aktiviteter genom att använda drama som verktyg till att utveckla elevernas språkliga uttryck. LÄS MER

 2. 2. On the statistics and practical application of the reassignment method for Gabor spectrograms

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Erik. M Månsson; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The reassignment method is a technique for improving the concentration of signals in spectrograms and other time-frequency representations (TFR). It achieves this by displacing the points in a TFR according to the reassignment vector for every point. LÄS MER

 3. 3. Studying genetics of leaf shape variation in Arabidopsis lyrata

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Carina Kvernes Macpherson; [2019]
  Nyckelord :Arabidopsis lyrata; Arabidopsis arenosa; leaf shape; RCO genes; genotype; phenotype; gene sequence variation;

  Sammanfattning : The relationship between leaf and its environment has resulted in a tremendous diversification of leaf shape within and between plants species, which is important to cope with the differing environmental conditions. Arabidopsis lyrata is a prime model plant that shows leaf shape variation within species and between related species. LÄS MER

 4. 4. Min vän Kånken : En kvalitativ studie om identitetsskapnde genom exponering av varumärken på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Lovisa Lundström; Jazmin Gyllenborg; [2019]
  Nyckelord :Identitetsskapande uttryck; varumärken; konsumtion; Instagram; Fjällräven Kånken;

  Sammanfattning : Today, individuals is faced with many choices about how they want to live their lives and which way they should go. Their own identity and self-expression have become important in the modern society. Individuals are offered many different methods for creating and expressing themselves and one of them is consumption of brands. LÄS MER

 5. 5. Lojalitetsplikten i svensk avtalsrätt - En rättsvetenskaplig studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Klara Thorin; [2019]
  Nyckelord :lojalitetsplikt; Bona fides; internationell civilrätt UNIDROIT principles of international Commercial Contracts UNIDROIT ; Draft Common Frame of Reference DCFR ; harmoniseringssträvan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The contractual principle of loyalty exists in Swedish contract law and protects the contracting parties. The principle has its roots in Roman law, and in its expression bona fides, which can be concluded as equivalence and honesty. LÄS MER