Sökning: "Share repurchases"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Share repurchases.

 1. 1. The effect of share repurchases on corporate investment : Evidence from the Nordics

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Martin Torbjörnsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Does the interest rate environment matter? Evidence from share repurchase announcements

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jessica Deckert; Signe Karklina; [2020]
  Nyckelord :Share repurchases; Buybacks; Interest rates; Event study; Cumulative abnormal returns;

  Sammanfattning : This paper investigates how the interest rate environment affects cumulative abnormal returns (CAR) around share repurchase announcements. Even though previous findings regarding this relationship are limited, anecdotal evidence claims that the low interest rate environment is the driver behind the increased amounts of share repurchase programs in recent years. LÄS MER

 3. 3. Corporate Payout Policy During the 21st Century

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Oskar Natt Och Dag; Johannes Aronsson; [2020]
  Nyckelord :Payout policy; Dividends; Share repurchase; Firm characteristics;

  Sammanfattning : As we analyze how payout policies have changed during the 20th and 21st century we find that the 21st century is characterized by a rapid increase in the average total payout ratio. We show that the most common payout policy for publicly traded U.S. LÄS MER

 4. 4. Aktieåterköp och aktielikviditet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andréas Andersson; Niklas Bäckström; Fredrik Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Aktieåterköp; Aktielikviditet; Nasdaq OMX; Stockholmsbörsen; Finans; Share Repurchase; Stock Liquidity; Stockholm Stock Exchange; Finance; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien undersöker om ett faktiskt aktieåterköp påverkar en akties likviditet samt om storleken på aktieåterköpet kan ha en betydelse för likviditeten. Metod: För att besvara syftet utformas tre hypoteser som besvaras genom en kvantitativ undersökning via regressionsanalys. LÄS MER

 5. 5. Ägarkoncentration och internt ägande i aktieåterköpande och icke-återköpande bolag : En kvantitativ tvärsnittsstudie som jämför bolag noterade på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Jälminger; Filip Rosendahl; [2020]
  Nyckelord :share repurchase; stock buybacks; stock repurchase; ownership concentration; internal ownership; aktieåterköp; förvärv av egna aktier; ägarkoncentration; internt ägande;

  Sammanfattning : Aktieåterköp är en snabbt växande företeelse och är på grund av tidigare lagar relativt nytt i Sverige jämfört med andra utvecklade länder. Aktieåterköp kan i vissa fall användas som ett substitut för utdelning, men kan även genomföras för att signalera marknaden och förhindra företagsuppköp. LÄS MER