Sökning: "Shared decision-making"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden Shared decision-making.

 1. 1. Effekt av fysisk aktivitet på livskvalité hos hund och hundägare : skattad livskvalité, ”body condition score” och ”body mass index” före och efter ett standardiserat träningsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Lundbeck; [2022]
  Nyckelord :BCS; beteende; beteenderelaterad livskvalité; BMI; body condition score; body mass index; djurvälfärd; fysisk aktivitet; hull; hund; hundägare; livskvalité; motion; obesitas; övervikt;

  Sammanfattning : Veterinärmedicinen utvecklas ständigt och att kunna skatta livskvalité hos djur är en viktig faktor vid beslutsfattande gällande olika behandlingsstrategier. Dock är livskvalité hos djur komplicerat och beskrivs vara en subjektiv upplevelse. LÄS MER

 2. 2. Exploring the Participation of Youth Activists and Advocates from the Global South at COP26

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Katarzyna Pawelczyk; [2022]
  Nyckelord :climate activism; youth climate activism; COP26; Global South; youth participation; youth engagement;

  Sammanfattning : The climate crisis is one of the most pressing challenges of the global development agenda. In recent years, young people have been publicly recognised as key stakeholders in efforts to address it. LÄS MER

 3. 3. One City in Two Countries : regional identity and cultural heritage on the HaparandaTornio border during the COVID-19 pandemic

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moa Landstedt; Carin Ollinen; [2022]
  Nyckelord :COVID-19 pandemic; cross-border region; identity; participation; tangible and intangible cultural heritage; transnational integration;

  Sammanfattning : The collaborative cross-border region HaparandaTornio has been recognised as the most peaceful border in the world due to its shared history, which can be examined through the common tangible and intangible cultural heritage. The tangible cultural heritage can be investigated through four phases of HaparandaTornio's institutionalisation; (1) the motion of single projects, (2) joint local policy agreements, (3) creating a joint body and (4) continued responsibility of being defined as a Twin City. LÄS MER

 4. 4. Fysiska och psykiska hälsoeffekter av information och utbildning hos patienter i samband med en planerad kranskärlsröntgen : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carin Mullan; Annika Orrling; [2022]
  Nyckelord :Coronary angiography; Education; Health effects; Information; Patient; Hälsoeffekter; Information; Kranskärlsröntgen; Patient; Utbildning;

  Sammanfattning : Kardiovaskulär sjukdom är den dominerande folksjukdomen i världen och därför genomgår många personer en kranskärlsröntgen i diagnostiskt syfte. Att utredas för en sjukdom kan leda till både fysiska och psykiska reaktioner hos personer. LÄS MER

 5. 5. Where/Why/How Do You FindMe? : Visualizing Situational Awareness During Search and Rescue Operations

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Ester Cinelli; [2022]
  Nyckelord :Interaction design; situational awareness; search and rescue; stakeholders; ux ui; design; participatory design; codesign;

  Sammanfattning : The intensity and frequency of hurricanes and storms increase due to climate change, leaving destruction in their trail. After a hurricane happens, it is fundamental to respond as quickly as possible, and Search and Rescue operations occur to limit human damage further. LÄS MER