Sökning: "Shareholder Meetings"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Shareholder Meetings.

 1. 1. Non-financial reporting: What about the internal interest? : A quantitative study on commission in the private sector

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Pernilla Danielsson; Sandra Ek; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; GRI; Non-financial report; Stakeholders; Employees; Internal interest;

  Sammanfattning : The topic of sustainability has never been as relevant as it is today. Most recently, we have been following climate activists strike worldwide, the U.S. withdraw from the Paris Agreement and we have seen the world elite leave climate meetings without agreements. LÄS MER

 2. 2. Kontrolljusteringsmekanismer i aktiebolag - Särskilt om verkan av röstbindningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jakob Melander; [2019]
  Nyckelord :röstbindning; röstbindningsklausuler; aktieägaravtal; aktiebolagsrätt; associationsrätt; avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats redogör för de kontrolljusteringsmekanismer som aktieägare kan använda sig av för att på olika vis justera verkan av den aktiebolagsrättsliga majoritetsprincipen. Aktieägare kan använda sig av bolagsordningen och aktieägaravtal för att på olika sätt inverka på bolagsstämmans beslutsfattande. LÄS MER

 3. 3. The Market Value of Corporate Votes Based on Option Prices - Evidence from Central and Southern Europe

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Laura Fruhmann; Malte Jonas; [2017]
  Nyckelord :Voting Premium; Control Rights; Private Benefits of Control; Corporate Governance; Shareholder Meetings;

  Sammanfattning : We investigate the value of the right to vote (voting premium) by means of an option-based methodology in Central and Southern Europe on the basis of observations from Germany, Switzerland, the United Kingdom, Italy, France and Spain between 2006 and 2008. We find the mean annualized voting premium on an aggregate country basis to be 1. LÄS MER

 4. 4. Val av sparform vid aktieinvesteringar

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Johan Larsen; Hampus Nyquist; [2014]
  Nyckelord :Dynamic programming; Saving forms; Investeringssparkonto; Kapitalförsäkring; Värdepapperskonto; Co-Production; Customer Value; Dynamisk programmering; Sparformer; Investeringssparkonto; Kapitalförsäkring; Värdepapperskonto; Co-production; Kundvärde;

  Sammanfattning : Val av sparform vid ägande i aktier har blivit allt mer aktuellt sedan det år 2012 infördes en ny sparform. Beskattningsskillnader mellan de tre nuvarande sparformerna har lett till konfunderade och osäkra aktieägare. LÄS MER

 5. 5. Den aktiebolagsrättsliga generalklausulen - tolkning och tillämpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Wagner; [2014]
  Nyckelord :associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary This thesis provides an assessment and evaluation of how the general clause in Ch. 7 s. 47 of the Swedish Companies Act is interpreted and applied. The scope of the general clause is largely explained by evaluating how it relates to the principle of equality (hereinafter, 'PoE') as set forth in Ch. LÄS MER