Sökning: "Shareholder Value"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden Shareholder Value.

 1. 1. Investment in Working Capital and Shareholder Wealth - A Study on the Swedish Market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Sande; David Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Working Capital Management; Investment; Shareholder Wealth; Business and Economics;

  Sammanfattning : We examine the relationship between investments in working capital and shareholder wealth on Swedish firms. By measuring excess return on a sample consisting of 143 listed Swedish firms between 2009 – 2018, several conclusions could be made. LÄS MER

 2. 2. Hur många kyssta grodor förvandlas till prinsar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Edvardsson; Henrik Hultquist; Adam Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Shareholder-value; Value-destroying; Listed Companies; Multiple Regression; Företagsförvärv; Aktieägarvärde; Värdeförstörande; Börsnoterade bolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden. Studien har en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. A comparison of sin- and ethical stocks’ performance on the Swedish equity market: with focus on the impact of liquidity, institutional ownership, firm age and equity on the difference in excess returns between sin- and ethical stocks.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Henrik Leimalm; Ludwig Olofsson; [2019-08-09]
  Nyckelord :Sin stocks; ESG stocks; Sweden; OMXSPI; stakeholder theory; shareholder theory; efficient market hypothesis; excess return; CAPM; liquidity; institutional ownership; firm age; book value of equity;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. Core Focusing Strategy and Share Price Reactions - A study on northern European spin-off announcements

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elin Ajax; Maria Tran; [2019-08-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 5. 5. Determinants of Bidders' Abnormal Returns in Technology Mergers and Acquisitions

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Filip Dahlfors; Stefan Padjen; [2019-07-08]
  Nyckelord :Event Study; Technology Industry; Mergers and Acquisitions; Shareholder Value;

  Sammanfattning : We study 314 mergers and acquisitions (M&As) of European and American technologyfirms between 2004 and 2018. Using the standard event study methodology,this paper analyzes the abnormal returns of bidders in the event window around theM&A announcement date to investigate whether or not technology M&As createvalue. LÄS MER