Sökning: "Shareholder-value"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet Shareholder-value.

 1. 1. Hur många kyssta grodor förvandlas till prinsar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Edvardsson; Henrik Hultquist; Adam Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Shareholder-value; Value-destroying; Listed Companies; Multiple Regression; Företagsförvärv; Aktieägarvärde; Värdeförstörande; Börsnoterade bolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden. Studien har en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Determinants of Bidders' Abnormal Returns in Technology Mergers and Acquisitions

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Filip Dahlfors; Stefan Padjen; [2019-07-08]
  Nyckelord :Event Study; Technology Industry; Mergers and Acquisitions; Shareholder Value;

  Sammanfattning : We study 314 mergers and acquisitions (M&As) of European and American technologyfirms between 2004 and 2018. Using the standard event study methodology,this paper analyzes the abnormal returns of bidders in the event window around theM&A announcement date to investigate whether or not technology M&As createvalue. LÄS MER

 3. 3. A Return Maximizing Strategy in Market Rebounds for Swedish Equity Funds

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carl Sävendahl; Erik Flodmark; [2019]
  Nyckelord :Applied Mathematics; Multiple Linear Regression; Swedish Equity Funds; Macroeconomics; Market Rebound; Fund Performance; Stocks; Tillämpad Matematik; Multipel Linjär Regression; Svenska Aktiefonder; Makroekonomi; Market Rebound; Fondavkastning; Aktier;

  Sammanfattning : The growing interest in savings on the financial markets implicates that the competition is expanding and managers of Swedish equity funds need to create shareholder value, independent of the macroeconomic situation. The Swedish financial market experienced a rapid rebound during the first quarter of 2019, following the plunge in the preceding quarter. LÄS MER

 4. 4. The importance of end customer value in the paper industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Herlitz; [2019]
  Nyckelord :Customer value; Paper industry; Newspaper; Perceived value; Digital era;

  Sammanfattning : In a more digitalized world the paper industry has struggled to deliver customer value and stay relevant when the digital media has started to emerge. This problem has especially happened to newspaper which has seen a decline in Sweden with over 20% the last decade. LÄS MER

 5. 5. Differences in Value Creation - Hedge Fund versus Private Equity Activism - A cross-national comparison between Germany and Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Bjoern Henatsch; Korbinian Kummer; [2019]
  Nyckelord :Activism; Private Equity; Hedge Funds; Abnormal Returns; Value Creation;

  Sammanfattning : Shareholder activism is on the rise all across the globe. Two of the most prominent and active players in the field are private equity investors and hedge funds. This paper analyzes announcement returns for a hand-collected sample of activist campaigns following the financial crisis in Germany and Sweden. LÄS MER