Sökning: "Sharpe ratio"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade orden Sharpe ratio.

 1. 1. How to choose green?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Adrian Thureborn; Jakob Ödman; [2022-02-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper investigates if there is any difference between active managed funds and passive managed funds in regard to their risk-adjusted return. The thesis focuses on Swedish sustainable funds that invest in accordance with the ESG (environmental, governance and social) criteria during the time period 2011-2021. LÄS MER

 2. 2. Aktivt och passivt förvaltade aktiefonder på den svenska finansmarknaden : En kvantitativ studie om förhållandet mellan förvaltningsstil och avkastning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Albin Ljungh; Gustav Österman; [2022]
  Nyckelord :Mutal funds; fund management strategy; actively managed funds; index funds; return; Sharpe ratio; fund fees; Fonder; förvaltningsstrategi; aktivt förvaltade fonder; indexfonder; avkastning; Sharpekvot; fondavgift;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har investeringsintresset ökat kraftigt, och i synnerhet intresset för att investera i fonder. Detta medför en problematik då valet att investera i aktivt eller passivt förvaltade fonder inte är självklart. Tidigare studier pekar åt olika håll när det kommer till detta dilemma. LÄS MER

 3. 3. Examination of AI-based ESG-scores as a valid source of alpha in the Swedish investing landscape

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Marcus Haevaker; [2022]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Investing based on environmental, social, and governmental (ESG) criteria has grown rapidly in recent years. The trend has been driven by both an increased interest in sustainability, and the fact that ESG related corporate events have been shown to influence stock prices. LÄS MER

 4. 4. Does a portfolio of growth stocks outperform a portfolio of value stocks? : Evidence from Sweden and Norway

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lina Andersson; Daniella Holmgren; [2022]
  Nyckelord :Growth stocks; Value stocks; P E ratio; Sharpe ratio; Jensen’s alpha; behavioural finance; efficient market hypothesis; financial crises;

  Sammanfattning : A high return is a driving factor for most investors. The ways to reach success are many and different investment strategies on how to earn high returns have been discussed for decades. LÄS MER

 5. 5. ESG - Värdedrivare eller reglering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Stenberg; Filip Stenberg; [2022]
  Nyckelord :ESG; Portfolio performance; Sharpe ratio; Treynor s ratio; Asset Pricing models; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis aim to evaluate how sustainability in terms of ESG-ratings affect portfolio performance. A portfolio strategy sorting stocks solely on ESG-ratings from MSCI will be evaluated with financial performance measures and regression analysis. Furthermore, the authors will use a quantitative method and incorporate stocks from the S&P 500. LÄS MER