Sökning: "Sharpekvot"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet Sharpekvot.

 1. 1. ESG påverkan på noterade svenska bolags aktievärde : En kvantitativ studie under 2019 och ett turbulent 2020

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Hammarlund; Carl Stenkvist; [2021]
  Nyckelord :ESG; ESG rating; Stock price; Return; Risk; Risk-adjusted return; Performance measures; Sharpe ratio; Jensen’s Alpha; Treynor ratio; Stock market; ESG; ESG-betyg; Aktievärde; Avkastning; Risk; Riskjusterad avkastning; Prestationsmått; Sharpekvot; Jensens Alfa; Treynorkvot; Aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktiemarknaden har aldrig haft en lägre ingångströskel där internetbaserade plattformar för investeringar har ökat tillgängligheten för både privata och institutionella investerare. Den höga aktiviteten på marknaden, i samspel med diverse finanskriser de senaste decennierna, har inneburit högre volatilitet på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Morningstar Ratings, Mutual Fund Flows and Performance : Investigating the Swedish Domestic Fund Market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DAVID OHLSSON; [2021]
  Nyckelord :Morningstar Ratings; Mutual Funds; Fund Flows; Performance; Four-Factor Alpha; Sharpe Ratio; Morningstar Ratings; Fonder; Fondflöden; Prestanda; Carharts Alfa; Alfa; Sharpekvot;

  Sammanfattning : Morningstar ratings are a popular way for investors to compare mutual funds. This thesis focuses on Swedish domestic equity funds. The relation of Morningstar ratings and fund flows was studied. Additionally, the short-term performance predictability using star ratings was investigated. LÄS MER

 3. 3. Överprestation och uthållighet i aktivt förvaltade fonder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lukas Augustsson; Victor Löfgren; [2021]
  Nyckelord :Persistence; funds; overperformance; jensens; alpha; treynor; sharpe; Uthållighet; fonder; överprestation; jensens; alfa; treynorkvot; sharpekvot;

  Sammanfattning : Det pågår diskussioner huruvida aktivt förvaltade fonder lyckas generera en bättre avkastning än marknaden. Ett argument för att investera i en aktivt förvaltad fond är att fondförvaltaren aktivt handlar värdepapper i syfte att uppnå hög avkastning. LÄS MER

 4. 4. Aktiers avkastning i relation till EV/Sales, EV/EBITDA och P/B : En kvantitativ studie om investeringsstrategier på Nasdaq First North mellan 2010-2021

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adrian Göransson Gilani; Dawid Nizialek; [2021]
  Nyckelord :Investment strategy; multiples; relative valuation; EV Sales; EV EBITDA; P B; First North; excess return; Investeringsstrategi; multiplar; relativvärdering; EV Sales; EV EBITDA; P B; First North; överavkastning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med ett ökande intresse för aktier söker fler efter tips och knep för att åstadkomma det alla investerare strävar efter, att överprestera marknaden. Investeringsstrategier som ämnar slå marknaden har länge studerats på en rad olika marknader och över olika tidsperioder, men få har utförts på Nasdaq First North. LÄS MER

 5. 5. AP7 fondens riskjusterade avkastning i jämförelse med hållbara och traditionella fondalternativ inom premiepensionssystemet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alex Jallow; Samer Shehata; [2021]
  Nyckelord :PPM; AP7;

  Sammanfattning : I över 100 år har Sveriges pensionssystem existerat och genomgått flertalet reformer för att ständigt anpassas och förbättras för en växande demografi. Under reformen år 2000 infördes dagens premiepensionssystem vilket var ett nytt tillägg till den allmänna pensionen där pensionssparare erbjöds valmöjligheten att placera en del av sin intjänade pension inom utvalda fonder. LÄS MER