Sökning: "Sheet Metal Forming"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Sheet Metal Forming.

 1. 1. Extraction of tool reaction forces using LS-DYNA and its use in Autoform sheet metal forming simulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Esbjörn Zachén; [2019]
  Nyckelord :Sheet Metal Forming; Stamping Die; blank holder; Structural Analysis; Finite Element Simulation;

  Sammanfattning : In product development there is still potential to decrease lead times with faster and more accurate simulations. The objective of this thesis was to study whether Finite Element (FE) simulations using explicit LS-DYNA to extract reaction forces from sheet metal forming tools during forming, could be used to improve existing FE models in sheet metal forming software AutoForm. LÄS MER

 2. 2. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER

 3. 3. Material modeling in Sheet Metal Forming Simulations : Quality comparison between comonly used material models

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Kevin nilsson; [2019]
  Nyckelord :AutoForm; Material model; Biaxial data; Tesnile test; AutoForm; Material modell; Biaxiella data; Dragprov;

  Sammanfattning : In today's automotive industries, many different simulation programs are used to optimize parts before they come into production. This has created a market for complex material models to get the best possible approximation of reality in the simulation environment. LÄS MER

 4. 4. Nötning av verktygsstål vid plåtformning : Inverkan på arbetsmaterialets sträckgräns och påkletningsmotstånd för verktygsstål

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Karl Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens industri utsätts verktyg vid plåtformning för allt större krafter. Material som ska formas blir starkare behövs också större krafter för at åstadkomma en geometrisk förändring. Detta har medfört att nötningseffekter vid tillverkning har ökat, och ett av dessa problem är galling. LÄS MER

 5. 5. Sheet Metal Forming Simulations with Elastic Dies: Emphasis on Computational Cost

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Sara Allesson; [2019]
  Nyckelord :Elastic Sheet Metal Forming Simulation; Computational Cost; Decomposition; LS-DYNA; Elastisk plåtformningssimulering; beräkningskostnad; dekomposition; LS-DYNA;

  Sammanfattning : The car industry produces many of their car parts by using sheet metal forming, where one of the most time-consuming phases is the development and manufacturing of new forming tools. As of today, when a new tool is to be evaluated in terms of usability, a forming simulation is conducted to predict possible failures before manufacturing. LÄS MER