Sökning: "Shendi Kotlji"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Shendi Kotlji.

 1. 1. The Opportunities for Off-peak hour deliveries in Gothenburg - A case study addressing the stakeholder interactions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Shendi Kotlji; [2019-08-22]
  Nyckelord :Off-peak hour deliveries; sustainable transprts; ; urban freight traffic; city logistics;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. ''Bon APPetit kära bankkunder'' : En studie om digitaliseringens inverkan på de svenska bankerna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Shendi Kotlji; Fredrik Swensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER