Sökning: "Shia"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Shia.

 1. 1. Historiebruk som vapen : En studie om IS historiebruk i tidskrifterna Dabiq & Rumiyah

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Mousa; [2019]
  Nyckelord :is; historiebruk; religiöst historiebruk; jihad; kuffar; korsfarare; koran; hadith; dabiq; rumiyah; shia; murtadd; mushrikin;

  Sammanfattning : I den här studien presenteras undersökning som gjorts inom ramen för ett historiebruk med fokus på IS tidskrifter, där en textanalytisk undersökningsmetod har legat till grund för studien. Syftet med denna analys har varit att undersöka Islamiska statens historiebruk i tidskrifterna Dabiq och Rumiyah med tonvikt på dess motståndare. LÄS MER

 2. 2. Beyond the dichotomies of a coercion and voluntary recruitment, Afghan unaccompanied minors unveil their recruitment process in Iran

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för mellanösternstudier

  Författare :Rami Ali; [2018]
  Nyckelord :Child soldier; Syria; Iran; Afghanistan; Sweden; Refugee; asylum seeker; War; coercion; voluntary; recruitment; Shia; Shiite; Fatemiyoun Brigade; Migration; Hazara; Socio-economic injustice; Minors; Barnsoldat; Syrien; Iran; Afghanistan; Sverige; Flykting; asylsökande; Krig; tvång; frivillig; rekrytering; Shia; Shiite; Fatemiyoun Brigad; Migrationsverket; Hazara; Socioekonomisk orättvisa; minderåriga; Ensamkommande; جندي طفل ، سوريا ، إيران ، أفغانستان ، السويد ، لاجئ ، طالب لجوء ، الحرب ، الإكراه ، التطوع ، التجنيد ، الشيعة ، الشيعة ، لواء فاطيمون ، الهجرة ، الهزارة ، الظلم الاجتماعي-الاقتصادي ، القصر;

  Sammanfattning : By shedding light on accounts from unaccompanied Afghan asylum-seeking minors in Sweden who were child soldiers in Syria, this thesis explores and examines their narratives and their involvement in the civil war in Syria. The research aims to create a deeper understanding of how these children themselves made sense of their participation in the war by answering the following questions: How were the children approached by the recruiters? What kind of reasons for joining the war are put forward by the recruiters and what strategies do the children encounter: a) economic; b) identity formation; c) social deprivation; d) feeling of vulnerability; e) militarization; f) mental development; g) ideology/ religious-sectarian; or all together? How do the children perceive these encounters and make sense of their recruitment to the Shiite Fatemiyoun Brigade? To which extent has the ideology of Shi’ism played an important role for them in joining the Syrian War? This is a qualitative study based on in-depth interviews which combines procedures from two approaches and techniques: an ethnographic approach and a narrative approach that explores the interviewees’ experiences in a period of time and also generates detailed insights. LÄS MER

 3. 3. Läroböcker och Shia-islam

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Friberg; [2018]
  Nyckelord :Textbook; textbookanalyses; Twelver; Lärobok; läroboksanalys; innehållsanalys; islam; shia-islam; sunni-islam; tolvimamiterna.;

  Sammanfattning : This essay has focused on the presentation of shia-islam in textbooks. It is a study of textbooks for lower secondary school and has analysed three different textbooks. The essay looks into what the textbooks and its authors writes about shia-islam and what information they leave out. LÄS MER

 4. 4. Islams spår i Karlstad : En intervjubaserad kartläggningsstudie av muslimska grupper i en medelstor svensk stad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mehrdad Mobaraki; [2018]
  Nyckelord :interview-based mapping study; religious change; religion collision; minority; muslim group; religious tradition;

  Sammanfattning : Muslim groups in Karlstad are rarely visible online. There is also no previous research about them. Through an interview-based mapping study, I want to research what activities take place in Muslim mosques in Karlstad. The aim of the study is to document and analyze Muslim activities. LÄS MER

 5. 5. Beyond the dichotomies of a coercion and voluntary recruitment  Afghan unaccompanied minors unveil their recruitment process in Iran

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för mellanösternstudier

  Författare :Ali Rami; [2018]
  Nyckelord :Child solder; Syria; Iran; Afghanistan; Sweden; Refugee; asylum seeker; War; coercion; voluntary; recruitment; Shia; Shiite; Fatemiyoun Brigade; Migration; Hazara; Socio-economic injustice; Minors; Barnsoldat; Syrien; Iran; Afghanistan; asyl; ensamkommande; krig; Fatemiyoun Brigad; Sverige; Migrationsverket; Hazara; الإكراه; التجنيد; الطوعي; الجنود الأطفال; سوريا; إيران; أفغانستان; الهزارة; لواء الفاطميون; الشيعة; الحرب;

  Sammanfattning : .... LÄS MER