Sökning: "Shiite"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Shiite.

 1. 1. Beyond the dichotomies of a coercion and voluntary recruitment, Afghan unaccompanied minors unveil their recruitment process in Iran

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för mellanösternstudier

  Författare :Rami Ali; [2018]
  Nyckelord :Child soldier; Syria; Iran; Afghanistan; Sweden; Refugee; asylum seeker; War; coercion; voluntary; recruitment; Shia; Shiite; Fatemiyoun Brigade; Migration; Hazara; Socio-economic injustice; Minors; Barnsoldat; Syrien; Iran; Afghanistan; Sverige; Flykting; asylsökande; Krig; tvång; frivillig; rekrytering; Shia; Shiite; Fatemiyoun Brigad; Migrationsverket; Hazara; Socioekonomisk orättvisa; minderåriga; Ensamkommande; جندي طفل ، سوريا ، إيران ، أفغانستان ، السويد ، لاجئ ، طالب لجوء ، الحرب ، الإكراه ، التطوع ، التجنيد ، الشيعة ، الشيعة ، لواء فاطيمون ، الهجرة ، الهزارة ، الظلم الاجتماعي-الاقتصادي ، القصر;

  Sammanfattning : By shedding light on accounts from unaccompanied Afghan asylum-seeking minors in Sweden who were child soldiers in Syria, this thesis explores and examines their narratives and their involvement in the civil war in Syria. The research aims to create a deeper understanding of how these children themselves made sense of their participation in the war by answering the following questions: How were the children approached by the recruiters? What kind of reasons for joining the war are put forward by the recruiters and what strategies do the children encounter: a) economic; b) identity formation; c) social deprivation; d) feeling of vulnerability; e) militarization; f) mental development; g) ideology/ religious-sectarian; or all together? How do the children perceive these encounters and make sense of their recruitment to the Shiite Fatemiyoun Brigade? To which extent has the ideology of Shi’ism played an important role for them in joining the Syrian War? This is a qualitative study based on in-depth interviews which combines procedures from two approaches and techniques: an ethnographic approach and a narrative approach that explores the interviewees’ experiences in a period of time and also generates detailed insights. LÄS MER

 2. 2. Tager du mig...? : En komparativ studie om giftermål inom islam, från ett shiitiskt perspektiv samt ett sunnimuslimskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Thu Al-Fikar Hussain; [2018]
  Nyckelord :Giftermål; islam;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att göra islam : En kritisk diskursanalys om islams framställning i svenska uppslagsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Esbjörnsson; [2018]
  Nyckelord :Religion; islam; orientalism; encyklopedia; discourse; Religion; islam; orientalism; uppslagsverk; diskurs;

  Sammanfattning : Under många år har islam som religion varit ett omdiskuterat ämne i Sverige. Det finns många faktorer som påverkar hur vi uppfattar religionen i sin helhet. Beroende på vilket samhälle eller tid vi lever i så kommer uppfattningen att variera och diskurserna kommer att förändras genom detta. LÄS MER

 4. 4. Beyond the dichotomies of a coercion and voluntary recruitment  Afghan unaccompanied minors unveil their recruitment process in Iran

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för mellanösternstudier

  Författare :Ali Rami; [2018]
  Nyckelord :Child solder; Syria; Iran; Afghanistan; Sweden; Refugee; asylum seeker; War; coercion; voluntary; recruitment; Shia; Shiite; Fatemiyoun Brigade; Migration; Hazara; Socio-economic injustice; Minors; Barnsoldat; Syrien; Iran; Afghanistan; asyl; ensamkommande; krig; Fatemiyoun Brigad; Sverige; Migrationsverket; Hazara; الإكراه; التجنيد; الطوعي; الجنود الأطفال; سوريا; إيران; أفغانستان; الهزارة; لواء الفاطميون; الشيعة; الحرب;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ayatollah Khomeini : I ljuset av imam Alis esoteriska läror om rättvisa och politisk makt, i Nahjul Balagha

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Carl Magnus Back; [2012]
  Nyckelord :Ayatolah Khomeini; imam Ali; Nahjul Balagha;

  Sammanfattning : The gathered texts and letters from Ali Ibn Abi Talib, found in the book Nahjul Balagha,constitute one of the most important writings of Shiite Islam, next the hadits and the Quran.Imam Ali´s ethics and moral approach in Nahjul Balagha, is considered by imam Ali, to beseen as a guideline for both individual purposes as for any kind of governance. LÄS MER