Sökning: "Shoe"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Shoe.

 1. 1. The effect of the shoe sole on Plantar Pressure distribution

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Geraldine Ejimadu; [2020]
  Nyckelord :Peak Plantar Pressure; PP; pressure distribution; Diabetic Foot Ulcer; DFU;

  Sammanfattning : Patients affected by Diabetes Mellitus have reduced tactile sensitivity and atrophy of the small muscles in the foot, resulting in high-pressure points that may remain unnoticed. The increased pressure can cause micro-trauma leading to wounds. Because of the Diabetes Mellitus, DFUs do not heal easily. LÄS MER

 2. 2. Foot Gesture Interface for LoRa Emergency Systems

  M1-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Armando Kwiek; Rayén Bel Haj Hassen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract A prototype for a smart shoe has been developed at the Royal Institute ofTechnology. It consisted of an Internet of Things (IoT) device which was builtand integrated with a radio module to wirelessly transmit packets. LÄS MER

 3. 3. Lim i skor : Vattenbaserade lim som ett mindre riskfyllt alternativ till lösningsbaserade lim

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alicia Trieb; Jennie Lönnesjö; [2020]
  Nyckelord :Adhesives in footwear; Shoe bonding; Solvent-borne adhesive; waterborne adhesive; Solvent-borne Polyurethane adhesive; Water-borne Polyurethane adhesive; Solvent-borne Polychloroprene adhesive; Water-borne polychloroprene adhesive; lim i skor; lösningsbaserade lim; vattenbaserade lim; lösningsbaserade Polyuretanlim; vattenbaserade Polyuretanlim; lösningsbaserade polykloroprenlim; vattenbaserade polykloroprenlim;

  Sammanfattning : NilsonGroup presenterade uppdraget att undersöka vattenbaserade lim som alternativ till lösningsbaserade lim vid tillverkning av skor, vilket var grunden till det här arbetets ämne och avgränsningar har tagits fram. Vattenbaserade lim är ett alternativ till lösningsbaserade lim som inte är lika hälsofarligt, då lösningsmedelkan orsaka allvarliga hälsoeffekter. LÄS MER

 4. 4. Gummistövel : En materialvalstudie för gummistövlar ur ett miljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Franzén; Johanna Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Rubber boots; natural rubber; synthetic rubber; environmental impact; Gummistövel; naturgummi; syntetgummi; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Gummistövlar är en väsentlig del av många människors liv och utgör idag en viktig del av företaget Polarn O. Pyrets produktsortiment. Gummistövlar tillverkas av flera olika material såsom naturgummi (NR), styren-butadien-gummi (SBR), termoplastiska elastomerer (TPE) samt termoplaster. LÄS MER

 5. 5. Design of a innovative ceramic product for the "Cosentino Design Challenge 14"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Mateo Martinez; [2020]
  Nyckelord :Design;

  Sammanfattning : HejVän is an exclusive piece of furniture designed for the Hall of your house inspired by Swedish Design. The concept has been designed implementing the behavior of Swedish society and crafts, this can be seen in the use of materials, the smart mirror, the hangers or the dry shoe system. LÄS MER