Sökning: "Shooting"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet Shooting.

 1. 1. Perceiving Terrorism: A survey experiment about how Swedish students define terrorism based on the perpetrator’s ethnicity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Niklas von Mentzer Marcev; [2019-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how students perceive the concept of terrorism based on the ethnicity ascribed to the perpetrator. Studies conducted in the US have shown that the public defines political violence differently depending on the language used to describe the event, white perpetrators are more often called mass shooters while perpetrators of other ethnicities are more frequently called terrorists. LÄS MER

 2. 2. Predicting rifle shooting accuracy from context and sensor data : A study of how to perform data mining and knowledge discovery in the target shooting domain

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Max Pettersson; Viktor Jansson; [2019]
  Nyckelord :Interpretability; Target shooting; Regression trees; Feature selection; Cross-validation;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to develop an interpretable model that gives predictions for what factors impacted a shooter’s results. Experiment is our chosen research method. Our three independent variables are weapon movement, trigger pull force and heart rate. Our dependent variable is shooting accuracy. LÄS MER

 3. 3. Användning av UAV för datainsamling för 3D-modeller : Undersökning av flyg- och fotograferingsparametrar för UAV

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Pontus Kempe; [2019]
  Nyckelord :drone; UAV; 3D modelling; drönare; UAV; 3D-modellering;

  Sammanfattning : In this thesis, 12 aerial photographs flights were taken over a small building in the municipality of Trosa, with a drone, or the correct name in this case is UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Where the purpose was to create 3D models from the aerial images. LÄS MER

 4. 4. Literature Review of Mass Shooters' Motivations. Intersectional Perspective

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zaharina Evstatieva; [2019]
  Nyckelord :Criminology;

  Sammanfattning : The crimes of mass shooting have occurred with more frequency and regularity over the last ten years. The literature has included many new studies using intersectional analysis that promise a new approach to analysing the motivations of mass shooters. LÄS MER

 5. 5. Ventilation av inomhusskjutbanor

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Bergman; Emma Gahne; [2019]
  Nyckelord :Firing; Shooting; Range; Small arms; Guns; Ventilation; CFD-simulations; Lead; Anania; Skjutbana; Vapen; Skytte; Luftföroreningar; Bly; Ventilation; Anania;

  Sammanfattning : Skytte med eldhandvapen skapar buller, utsläpp av farliga ämnen och risk för att avlossade projektiler missar sina mål och istället hamnar utanför skjutbanan. Att förlägga skjutbanor inomhus löser vissa av dessa problem. Samtidigt kan risken för att utsättas för farliga ämnen öka för dem som brukar skjutbanan. LÄS MER