Sökning: "Shoppingbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Shoppingbeteende.

 1. 1. ”Jag kan shoppa vad, när och hur jag vill”. Generation Ys kundlojalitet genom omnikanaler.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Dahlgren; Malin Westerberg; [2018]
  Nyckelord :Kundlojalitet; e-lojalitet; relativ attityd; återköpsbeteende; generation Y; omnikanaler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien belyser hur digitaliseringen och framväxten av omnikanaler har skapat ett dynamiskt shoppingbeteende hos generation Y. Vid inköp av kläder rör sig kunder inom generation Y idag mellan flera försäljningskanaler, vilket ökar tillgängligheten till ett större utbud av klädföretag. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens influenser på konsumenternas shoppingbeteende i klädbutiker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Bissioni; Felicia Smith; [2017-08-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Showrooming : Samband mellan kanalattribut, produkttper och friåkningbeteendet showrooming

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sophie Sandberg; Elin Källdén; [2017]
  Nyckelord :Consumer decision making; multichannel; consumer behaviour; cross-channel freeriding; showrooming; loyalty; channel characteristics; product types; Friåkning; showrooming; kanalattribut; produkttyper; fokusgrupp; freeriding;

  Sammanfattning : Problemställning: Konsumentbeteendet showrooming är ett hot mot den fysiska butikens kundlojalitet. För att företag med fysiska butiker ska kunna bemöta detta beteende i deras lojalitetsarbete behöver de veta vad som får konsumenter att engagera sig i detta beteende och varför. LÄS MER

 4. 4. Könsbytet : En studie kring byte av målgrupp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anna Nyman; [2015]
  Nyckelord :Genus; Könsroller; Marknadsföringstratagi; Konsumentbeteende; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att kartlägga och analysera kvinnors attityder genemot marknadsföring av öl samt utveckla en modell för könsöverskridande målgruppsbyte. Studien utgår ifrån en kvantitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats vilket innebär att studien utgår ifrån tidigare etablerade teorier kring genus, shoppingbeteende, marknadsföring och kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Shop 'til you drop - Förhållandet mellan materialistiska värderingar och självrapporterat shoppingbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Norring; [2012]
  Nyckelord :materialism; shopping; beteende; värdering; psykisk hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka materialistiska attityder och dess samband till problematiskt självrapporterat shoppingbeteende samt kartlägga hur shoppingbeteendet ser ut bland Lunds studenter. Undersökningsgruppen är 100 studenter från Lunds tekniska högskola och Ekonomihögskolan. LÄS MER