Sökning: "Shugla Farouq"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Shugla Farouq.

 1. 1. Den moderna informationsspridningen- en studie om rykten i virtuella rum

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Shugla Farouq; Karin Wågnert; [2010]
  Nyckelord :Rykten; ryktesspridning; virtuella rum; organisering av ryktesspridning; sociala medier; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vår utgångspunkt i denna studie är att studera hur ryktena byggs upp och sprids i det virtuella rummet, med fokus på företagsrykten som på olika sätt når sociala medier. Således studerar vi hur organiseringen av ryktesspridning sker, i det virtuella rummet. LÄS MER

 2. 2. Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Shugla Farouq; Kumri Altunkaynak; [2010]
  Nyckelord :Colin Campbell; Livsstilar; Kulturella värden; Reklamanalys; Matreklam; Matkonsumtion; TV-reklam; Moderna samhället; Konsumtionssamhället; Totalupplevelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam Författare: Kumri Altunkaynak 850402, Shugla Farouq 850407. Handledare: Tobias Linne. Syfte: Vår avsikt med denna studie är att analysera matreklam i tv och de olika kulturella värden som dyker upp i matreklamen. LÄS MER

 3. 3. Varumärken producerar karaktären ”Vodka Martini, shaken not stirred”- En narrativ studie av tre Bondfilmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Navnit Rooprai; Roxana Jabbari; Shugla Farouq; [2009]
  Nyckelord :Produkt varumärkes placering i filmer; narrativ analys; karaktär; James Bond; filmanalys; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att studera vilken roll produkt/varumärkes placering har i förhållande till huvudkaraktärer i filmer, ur ett narrativt perspektiv. Vi vill undersöka hur produkter/varumärken på olika sätt kompletterar karaktärerna. LÄS MER