Sökning: "SiS Statens institutionsstyrelse"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden SiS Statens institutionsstyrelse.

 1. 1. EN BARNDOM GÅR INTE I REPRIS: EN KVALITATIV STUDIE OM UNGAS UPPLEVELSE AV ATT HA VARIT OMHÄNDERTAGEN OCH TVÅNGSPLACERAD PÅ STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE SÄRSKILDA UNGDOMSHEM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Madeleine Persson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Children’s rights; human rights; vulnerability; social exclusion; children in care SiS-home;

  Sammanfattning : Violence, sexual abuse and suicide occur in the state-run youth homes operated by the Swedish National Board of Institutional Care (SiS). The purpose of this study is to create a picture and explore young people's experience of being taken into care and placed in SiS homes. LÄS MER

 2. 2. Livets viktigaste val – Akademiker eller gängkriminell?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Alexander Whitaker; Jeanette Hägg; [2023]
  Nyckelord :Berättar; Statens institutionsstyrelse; Studie- och yrkesvägledare; Vägledning; och Yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Varje år placeras cirka 1000 barn och ungdomar på något av (SiS) Statensinstitutionsstyrelse särskilda ungdomshem. Merparten av ungdomarna har en problematisk skolbakgrund och deras framtid är oklar. Forskning visar att framgång i skolan har en skyddande effekt, speciellt för socialt utsatta ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar i arbetet på SiS – En kvalitativ studie om vilka utmaningar tidigare personal stod inför i sitt arbete på SiS särskilda ungdomshem och hur de hanterade utmaningarna.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nasim Nima Shaverdian Varposhti; Gentrit Rexhepi; [2023]
  Nyckelord :Social work; compulsory care; challenges; juvenile institutions; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to distinguish and understand the challenges of working within Swedens' National Board of Institutional Cares juvenile institutions and how the treatment assistants handle these challenges. Treatment assistants who work at SiS (Statens institutionsstyrelse) juvenile institutions are their shifts locked in with juveniles who have a wide range of norm-breaking behaviour and face challenges such as violence and threats. LÄS MER

 4. 4. Övergången från låst tillöppet behandlingshem : En studie av hur SIS LVM-hem ochbehandlingshem arbetar med kvinnliga klienterinför en placering utifrån paragraf §27

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mahir Chaabi; [2023]
  Nyckelord :Adaptability; locked treatment; drug addiction; open treatment; staffs experience; transition; cooperation; coping; låst behandling; missbruk; personalens upplevelser; öppen behandling; övergång; samverkan; coping;

  Sammanfattning : I denna studie kommer det att undersökas hur SIS LVM-hem och behandlingshemarbetar med kvinnliga klienter inför en § 27 placering. Att förbereda enmissbrukare inför behandling kan utspela sig på flera olika sätt i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Ibland viskar jag... : En kvalitativ studie om behandlingspersonalens perspektiv på bemötandet av flickor placerade på SiS-hem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Andrea Raduta; [2023]
  Nyckelord :LVU; residential care; girls; adolescents; National Board of Institutions; social work; treatment; cognitive dissonance; LVU; tvångsvård; flickor; ungdomar; Statens Institutionsstyrelse; socialt arbete; bemötande; kognitiv dissonans; totala institutioner;

  Sammanfattning : Children and youth that are provided compulsory care and treatment under the terms of the Care of Young Persons (Specials Provisions) Act (LVU) may end up in special residential homes for young people (särskilda ungdomshem). These homes are being runned by the National Board of Institutional Care (Statens Institutionsstyrelse or SiS) and have been criticized for providing girls with poorer care than boys. LÄS MER