Sökning: "SiS"

Visar resultat 1 - 5 av 315 uppsatser innehållade ordet SiS.

 1. 1. SKOLA I LÅSTA FORMER - En diskursanalys på ett statligt ungdomshem

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Dahlhöjd; [2022-02-27]
  Nyckelord :diskursanalys; särskild skolform; samhällsvård; SiS;

  Sammanfattning : Syfte: I denna studie har syftet varit att undersöka hur skolgången skrivs fram för elever med Statens institutionsstyrelse (SiS) som huvudman, och således befinner sig i en särskild skolform. För att lyckas med att undersöka detta behöver följande frågor arbetas vidare med: 1. LÄS MER

 2. 2. Opposition I Riksdagens Eu-Debatter : En kvantitativ innehållsanalys av förekomsten av opposition i riksdagens EU-politiska debatter år 2021 och 2022.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Malmstedt; [2022]
  Nyckelord :Opposition; EU-debatter; Riksdagen; EU; Politisering; Avpolitisering.;

  Sammanfattning : In Sweden, Parliament debates regarding EU politics was held in 2021 and 2022. The aim of this paper is to examine the degree, form and type of opposition in the debates and to analyse if mainstream parties express opposition to a lesser degree. LÄS MER

 3. 3. Ibland handlar det bara om att så ett frö till någonting : En intervjustudie kring hur samhällskunskapslärare inom SiS främjar medborgarbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Samuel Tavajoh; [2022]
  Nyckelord :SiS- skola; medborgerligt deltagande; framtidssyn; tillit; självförtroende; relationsskapande; undervisning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how social study teachers within SiS perceive their students' vision of the future, their view of civic participation, and how the teachers work to promote a positive view among their students. The study is based on teachers' perspective on teaching in SiS-schools, both in youth homes and closed youth care. LÄS MER

 4. 4. SIS nya ledarskapspolicy : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Åsa Zetterdahl; Elin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :SIS ledarskapspolicy; kommunikation och rutiner;

  Sammanfattning : Under året 2021 utarbetade man en ny ledarskapspolicy inom myndigheten SIS utifrån att man gjort en medarbetarenkät. Policyn grundar sig i vad medarbetarna svarat i undersökningen. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars delaktighet i behandling : Professionellas perspektiv på ungdomars delaktighet i sin behandling inom SiS särskilda ungdomshem 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Smiljana Sobot; Annelie Kronmar; [2022]
  Nyckelord :Behandlingsplan; behandlingsprocess; tvångsvård; rutin; makt;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att utifrån intervjuer undersöka hur professionella vid SiS hem resonerar om placerade ungdomars delaktighet i behandlingsplanering och behandling. Vidare avser uppsatsen att belysa hur professionella utövar makt i relation till ungdomar utifrån befintliga regelverk. LÄS MER