Sökning: "Sibyllinska böckerna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sibyllinska böckerna.

  1. 1. Cumaea Sibylla horrendas canit ambages

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Latin

    Författare :Karin Artorp; [2009]
    Nyckelord :grotta; Cumae; Sibylla; Aeneiden; Vergilius; latin; Avernosjön; orakel; profetior; Tarquinius; Sibyllinska böckerna; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Sibyllan i den 6:e sången, hennes uppgift och funktion i Vergilius' diktverk. Den cumaeiska sibyllan i den klassiska litteraturen före, under och efter Vergilius... LÄS MER