Sökning: "Sid Cross"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sid Cross.

 1. 1. Patientupplevd vårdkvalité utifrån olika bakgrunder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Åsa Hjort Hedenberg; [2014-09-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen har jag undersökt om och hur mycket olika bakgrundsfaktorer hos patienter påverkar hur nöjda de är med vårdkvalitén. Uppsatsen begränsar sig till läkarbesök inom den offentliga Primärvården (Närhälsan) i VGR. Vi har använt oss av två olika metoder för att analysera data från Nationell Patientenkät från hösten 2011. LÄS MER

 2. 2. Acquisition & Employees : А cаsе study of Swеdbаnk group

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Evgeny Smirnov; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With globаlizаtion, boundаriеs bеtwееn countriеs аrе rеmovеd аnd this аllows compаniеs to intеrnаtionаlisе еаsiеr. In combinаtion with othеr trеnds, such аs privаtizаtion аnd corporаtе rеstructuring, globаlizаtion hаs stimulаtеd аn unеxpеctеd rush in cross-bordеr mеrgеr аnd аcquisition аctivity. LÄS MER