Sökning: "Sigfrid Ericson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sigfrid Ericson.

  1. 1. Vargaslätten, ett trädgårdshistoriskt arbete, fokus 1989 - 2009

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

    Författare :Cecilia Forsgren; [2009]
    Nyckelord :Vargaslätten; trädgårdshistoria; Cecilia Forsgren; Sigfrid Ericson; Nils-Olof Nilsson; Simlångsdalen; Breared; naturträdgård; skogsträdgård; woodland garden; nationalromantik; privatträdgård; trädgårdskonst; Vargaslätt;

    Sammanfattning : Vargaslätten is a 15 hectare large privet garden in Halland in the south-west of Sweden.In the beginning of the 1990s Gunnar O.Westerberg, the owner of Vargaslätten,commissioned a work from the young landscapearchitect, Rolf Efvergren, to writeVargaslätten – tillägnad naturen. LÄS MER