Sökning: "Signal theory"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade orden Signal theory.

 1. 1. Gender Imbalance and Educational Investments in China

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jessica Johansson; Anna Johnsson; [2022]
  Nyckelord :Sex Ratio; Education; One Child Policy; Marriage; Signaling;

  Sammanfattning : An unintended consequence of the One Child Policy, introduced in 1979, has been the increasing sex ratio imbalance in China. This has resulted in millions of excess males, facing difficulties in finding a spouse. LÄS MER

 2. 2. Företags kommunikation av hållbarhetsrapporter : en intervjustudie om hur svenska företag upprättar hållbarhetsrapporter och hur de kommunicerar sina hållbarhetsarbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :David Holmeros; Ida Andersson; Matilda Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability work; Sustainability reports; CSR; GRI; Stakeholder; Stakeholder dialogue; Materiality analysis Signal theory; Hållbarhetsarbete; Hållbarhetsrapporter; CSR; GRI; Intressenter; Intressentdialog; Väsentlighetsanalys Signalteori;

  Sammanfattning : Hållbarhetsrapporter används av företag som ett verktyg för att kommunicera ut arbete kring socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhetsarbete till interna och externa intressenter (Tewari & Dave 2012). Enligt en enkätstudie gjord mellan 2019 och 2020 av KPMG (2020) använder 96 procent av de 250 största företagen i världen någon form av hållbarhetsrapportering. LÄS MER

 3. 3. Have you seen that I've paid to go green? A quantitative study on how product visibility impacts consumers' intention to pay a price premium for green steel and ammonia products

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Elsa Fäger; Madeleine Briem; [2022]
  Nyckelord :Green premium; Hard-to-abate industries; Willingness to pay; Product visibility; Signalling theory;

  Sammanfattning : Are consumers willing to pay a price premium for green product alternatives? This is a key question for companies evaluating whether to decarbonise their businesses. For so-called hard-to-abate industries, decarbonisation will require significant investment, and thus this question is of great importance. LÄS MER

 4. 4. Allmännytta eller affärsnytta?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Möller; Amanda Nyman; Dorlind Zogaj; [2022]
  Nyckelord :Allmännyttan; kommunala bostadsaktiebolag; kommun; utdelning; värdeöverföring; Business and Economics;

  Sammanfattning : Frågeställning: Påverkar kommunkarakteristik sannolikheten för att utdelningar från kommunala bostadsaktiebolag genomförs? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om kommunspecifika faktorer påverkar sannolikheten för att utdelningar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag lämnas. Studien avser att tillföra ny kunskap och insikt om kommunens roll i de kommunala bostadsaktiebolagen. LÄS MER

 5. 5. Detective Quantum Efficiency in the Image Domain

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Per Lundhammar; [2022]
  Nyckelord :detective quantum efficiency; linear systems theory; projection domain; image domain; x-ray imaging; detektiv kvanteffektivitet; linjär-systemteori; projektionsdomän; bilddomän; röntgenavbildning;

  Sammanfattning : We investigate the signal and noise transform characteristics from the projection domain to the image domain in a linear systems theory framework and predictions of the DQE within this framework are made. A simulation study of a photon counting silicon detector is made from which the energy information is used in order to produce synthetic monoenergetic images. LÄS MER