Sökning: "Signalteori"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Signalteori.

 1. 1. Kommunikation som ett redskap vid negativ publicitet : En fallstudie på Volkswagen AG utifrån signalteori

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Lisa Carroll; Azra Dervisevic; Tom Sternberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Abnorm avkastning på kort och lång sikt vid nyemission : En studie av riktade emissioner och företrädesemissioner på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lindgren; Niclas Thell; [2018]
  Nyckelord :Företrädesemission; riktad emission; abnorm avkastning; eventstudie; Calendar Time Portfolio Approach; Pecking Order Theory; Signalteori;

  Sammanfattning : När ett bolag tar in kapital genom en emission kan de antingen använda sig av en riktademissionen eller av en företrädesemission. Tidigare forskning har visat att bolag har ennegativ aktieutveckling efter en nyemission. LÄS MER

 3. 3. Kan företag bidra till en hållbar konsumtion? En fallstudie om företagens externa kommunikationsstrategier.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maja Arborelius; Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate; Communication; Sustainable marketing; Signal theory; Sustainable consumption; Greenwash; Stakeholders;

  Sammanfattning : Studien besvarar vilka typer av kommunikationsstrategier som är mest relevanta för att företag ska kunna påverka och förmedla kunskap om hållbar konsumtion. Studien utgår från signalteori och informationsasymmetri för att tydligt visa vilka strategier som är bäst för företag att använda sig av för att kommunicera externt. LÄS MER

 4. 4. Varför hållbarhetsredovisar mindre aktiebolag frivilligt?  -En kvalitativ undersökning utifrån intressent- och signalteori

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Zaman Al-Khafagi; Mohammed Aljibouri; Emin Kurbegovic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Marknadens reaktion vid återköp : Hur påverkas marknaden kortsiktigt beroende på bakomliggande motiv?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Envall; Maja Lindblom; [2018]
  Nyckelord :aktieåterköp; avvikelseavkastning; nasdaq stockholm; signalteori; effektiva marknadshypotesen; eventstudie; återköp;

  Sammanfattning : Företag på den svenska marknaden kan sedan år 2000 välja att återköpa egna aktier. Då ettföretag tar beslutet att ett återköpsprogram ska inledas publiceras det för allmänheten.Tidigare studier har funnit att marknaden reagerar positivt på denna information. LÄS MER