Sökning: "Signalteori"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Signalteori.

 1. 1. Signalling commitment to sustainability on the mutual fund market : An investigation of the Swedish equity mutual fund market

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Mattias Andersson; Erik Bernstrup; [2020]
  Nyckelord :Nordic Swan Ecolabel; Equity mutual funds; Signalling; eco-labelling; sustainable investing; Svanenmärkning; Aktiefonder; Signalteori; Eko-märkning; Hållbart investerande;

  Sammanfattning : In the midst of climate change and growing concern about social aspects, investors want to make informed sustainable choices regarding their consumption and investments. Many companies are trying to stay ahead of the curve by engaging in Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 2. 2. Påverkar bedömningar från kreditvärderingsinstitut aktiekursen? : En studie utifrån de svenska storbankerna kring finanskrisen 2008

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Löfgren; Daniel Ellmén Millberg; [2020]
  Nyckelord :Credit rating agency; banks; stock price; event study; efficient markets; Kreditvärderingsinstitut; banker; aktiepris; eventstudie; effektiva marknader;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kreditvärderingsinstituten har genom åren fått en del kritik. Under finanskrisen kring 2008 var en bidragande orsak till att kraschen blev så allvarlig på grund av felaktiga kreditvärderingar. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars teoretiska väg till gängkriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Marcus Svedqvist; Terese Larsson; [2020]
  Nyckelord :Signalteori; Differential Association; Gatugäng; Selektion; Ungdomsbrottslighet; Brottslighet;

  Sammanfattning : Den här är en översiktsstudie som syftar till att presentera en bild av forskningen relaterad till ungdomar som ansluter sig till gatugäng och utvecklingen av deras kriminella beteende. Relevanta studier har analyserats med hjälp av två teorier; signalteorin som ser till signaler mellan gäng och deras potentiella rekryter och teorin om differentiella associationer som argumenterar för att ett kriminellt beteende är inlärt genom kontakter med pro-kriminella influenser. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning i tre branscher : En komparativ innehållsanalys av nio svenska företags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Olivia Stener; Pernilla Siverot; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; CSR; TBL; Signaling Theory; GRI; Stakeholders; Legitimacy; Hållbarhetsredovisning; CSR; TBL; Signalteori; GRI; Intressenter; Legitimitet;

  Sammanfattning : Datum:                    9 juni 2020 Nivå:                        Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution:              Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare:              Pernilla Siverot       Olivia Stener                                    (97/04/01)               (97/11/09)        Titel:                        Hållbarhetsredovisning i tre branscher: En komparativ innehållsanalys av nio svenska företags hållbarhetsrapporter Handledare:            Esbjörn Segelod Nyckelord:              Hållbarhetsredovisning, CSR, TBL, Signalteori, GRI, Intressenter,  Legitimitet Frågeställning:       Hur framställer företag i branscherna telekommunikation, livsmedel och medicin sina hållbarhetsrapporter utifrån kravet på väsentlighet? Syfte:                       Denna studie syftar till att analysera hållbarhetsrapporter utifrån vad företagen själva anser vara väsentligt, med fokus på signalteorin och andra kompletterande teorier. Detta genom att analysera hållbarhetsrapporter inom de tre branscherna telekommunikation, livsmedel och medicin. LÄS MER

 5. 5. Fortlevnadssignaler före verksamhetens upphörande : En studie av svenska aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Cecilia Lundström; Linnéa Åström; [2019]
  Nyckelord :Going concern; going concern warning; balance sheet for liquidation purposes; non-financial key figures; signaling theory; stakeholder theory; bankruptcy; financial key figures; Fortlevnad; fortlevnadsvarning; kontrollbalansräkning; icke-finansiella nyckeltal; signalteori; intressentteori; konkurs; finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Varje år avslutas tusentals företagskonkurser, dessa leder till konsekvenser för både företaget, intressenter och samhället. Behovet av att kunna upptäcka varningssignaler innan konkursen är ett faktum och behovet att åtminstone mildra de negativa konsekvenserna som kommer till följd av att en verksamhet upphör är stort. LÄS MER