Sökning: "Signe Adelsköld"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Signe Adelsköld.

 1. 1. Vattentillgång, vattenanvändning och inställning till återanvändning av renat avloppsvatten på en ö i skärgården – en fallstudie om Möja

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Signe Adelsköld; Sheryl Ilao Åström; [2019]
  Nyckelord :circular water use; drinking water; sewage treatment; sustainability; Möja; cirkulär vattenanvändning; dricksvattenförsörjning; avloppshantering; hållbarhet; Möja;

  Sammanfattning : Befintliga klimatscenarier visar att vi i framtiden kommer att få längre torrperioder och intensivare nederbörd, vilket ökar sårbarheten i våra system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Öar är känsliga för kommande klimatförändringar då de har små vattentillgångar och sällan har kommunal vattenförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Reliabilitets- och validitetsprövning av Modifierad Self-efficacy Scale för patienter med långvarig smärta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sjukgymnastik; Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Signe Adelsköld; Hanna Thalin; [2010]
  Nyckelord :self-efficacy; chronic pain; the Modified Self-efficacy Scale; test-retest reliability; concurrent validity; self-efficacy; långvarig smärta; Modifierad Self-efficacy Scale; test-retest reliabilitet; samtidig validitet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att reliabilitetspröva stabiliteten för M-SES för patienter med långvarig smärta genom test-retest metoden. Syftet var även att undersöka samtidig validitet för M-SES, genom att utföra M-SES och SES mätt vid samma tillfälle. LÄS MER