Sökning: "Signe André"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Signe André.

  1. 1. Naken hud och cirkushästar. En redogörelse för hur olika verkligheter på en plats skapar kulturkrockar.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Johanna Grönqvist; Signe Baeksted Jörgensen; [2016]
    Nyckelord :gränsdragning; kulturkrock; blicken på den Andre; kultur; rörelsesmönster; Turkiet; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : According to a large amount of researchers, conflict arises as western tourists visit Muslim destinations. When differentiating customs, values and worldviews meet, a conflict can arise in relation to the utilisation of the physical area in which the two cultures interact. LÄS MER