Sökning: "Signe Vallin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Signe Vallin.

  1. 1. Daglig styrning på ett legotillverkande företag

    M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

    Författare :Signe Vallin; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER