Sökning: "Sigonius"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Sigonius.

 1. 1. Speed and yaw rate estimation in autonomous vehicles using Doppler radar measurements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marc Sigonius; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of the key elements for model-based autonomous drivingis the ability of the vehicle to accurately predict its ownmotion. Knowledge about the motion can then be widelyused, e.g. for localization, planning and control. LÄS MER

 2. 2. Implementation of an Autonomous Ground Vehicle with the NI myRIO

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Filip Byren; Marc Sigonius; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors professionella stöd för att främja sexuell hälsa för kvinnor i klimakteriet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sandra Sigonius; Sofia Dorji; [2015]
  Nyckelord :klimakteriet; sexuell hälsa; professionellt stöd; barnmorska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Öppenhet och kostnad för eget kapital: En studie på den svenska marknaden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Tina Sigonius; Åsa Meltzer; [2010]
  Nyckelord :Cost of equity capital; Disclosure; Estimation risk; Information asymmetry;

  Sammanfattning : Previous research has discussed how voluntary disclosure relates to the cost of equity capital. Theories of estimation risk support a negative association between disclosure and cost of equity capital, as empirically documented by Botosan (1997) among others. LÄS MER

 5. 5. Transportflödesanalys på Peab/Skandinaviska Byggelement

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Per Jörler; Viktor Sigonius; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgör resultatet av en studie på uppdrag av byggföretaget Peab och dess dotterbolag Skandinaviska Byggelement. Syftet med studien har varit att undersöka transporternas påverkan till följd av en högre grad prefabricering vid byggnationer av flerfamiljshus. LÄS MER