Sökning: "Sigrid Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Sigrid Andersson.

 1. 1. Development of sensitive and rapid cancer diagnostic assyas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Chelsea Ramsin; Johanna Lidman; Frida Boström; Vendela Andersson; Sigrid Mack; Per Lindbom; Elnaz Samadian Zad; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Pronunciation Teaching in the Swedish EFL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sigrid Andersson; [2020]
  Nyckelord :English as a Foreign Language; EFL; Pronunciation; Syllabus; Native Speaker Ideal; NS; Native Speaker; Teaching in Sweden;

  Sammanfattning : This essay aims to explore how Swedish teachers of English view the shift from a Native Speaker ideal to English as a Global Language in connection to pronunciation teaching. The essay also aims to explore how the teachers teach this in practice. LÄS MER

 3. 3. Japansk vaktel (Coturnix japonica) för äggproduktion : näringsbehov och utfodring

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sigrid Andersson; [2020]
  Nyckelord :japansk vaktel; Coturnix japonica; näringsbehov; utfordring; äggproduktion;

  Sammanfattning : Det finns ingen samlad rekommendation om vad en äggläggande japansk vaktel har för näringsbehov eller vad den bör utfodras med. Den information som finns bygger delvis på uppskattningar gjorda på vaktlar i en annan ålder eller djur av annan art, som t.ex kalkon. LÄS MER

 4. 4. Sigrid Blomberg och altargruppen i Oskarshamns kyrka : en kvinnas verk

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna-Malin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Altarpiece; Gypsum; Oskarshamn; Sigrid Blomberg; Sculptor; Female artist; Crucifixion; Church; Altargrupp; altarprydnad; kalvariegrupp; skulptur; skulptör; skulptris; Sigrid Blomberg; Oskarshamn; Oskarshamns kyrka; gips; kvinnlig konstnär; krucifix; Joh. 19:25-27; kyrka; Bebådelsen; Nationalmuseum; konstnärlig kanon; kvinna; kvinnlig skulptör; 1800-1900; motljusproblematik; Kungliga medaljen; Blomman; Oskarshamns församling.;

  Sammanfattning : Sigrid Blomberg and the altarpiece in the church of Oskarshamn – a woman’s work of art, is an essay with the aim to describe, analyse and to discuss the gypsum altarpiece in the city church of Oskarshamn and its artist, the Swedish sculptor Sigrid Blomberg.  The essay begins with a brief historical description of the situation for female artists in Sweden at the turn of the 20th century and a comment on the material chosen for the altarpiece – gypsum. LÄS MER

 5. 5. A Narrative Critique of The Saami Bear Myth

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Per-Gunnar Lidström; [2019-02-04]
  Nyckelord :the Saami bear myth; narrative criticism; bear; bear myths; Saami indigenous religion; Perh Fjellström; Sigrid Drake; Johan Olafsson Turi; Harald Grundström; Jonas Andersson Nensén; Seymour Chatman; Mark Allan Powell;

  Sammanfattning : The Saami bear myth has in the research been closely tied to the bear hunting ritual. When the ritual has been discussed the myth has been narrated and after that the researcher has continued with thebear hunt. There has not yet been a thorough analysis of these bear myths. In this thesis five Saami bear myths are analysed with narrative criticism. LÄS MER