Sökning: "Sigrid Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sigrid Andersson.

 1. 1. A Narrative Critique of The Saami Bear Myth

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Per-Gunnar Lidström; [2019-02-04]
  Nyckelord :the Saami bear myth; narrative criticism; bear; bear myths; Saami indigenous religion; Perh Fjellström; Sigrid Drake; Johan Olafsson Turi; Harald Grundström; Jonas Andersson Nensén; Seymour Chatman; Mark Allan Powell;

  Sammanfattning : The Saami bear myth has in the research been closely tied to the bear hunting ritual. When the ritual has been discussed the myth has been narrated and after that the researcher has continued with thebear hunt. There has not yet been a thorough analysis of these bear myths. In this thesis five Saami bear myths are analysed with narrative criticism. LÄS MER

 2. 2. Using Movies in English Teaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Björnsson; Sigrid Andersson; [2019]
  Nyckelord :Movies; feature film; language learning; language development; ESL EFL; SLA; teaching strategies; task-based teaching; multimodality;

  Sammanfattning : This research synthesis investigates the topic of movies in education, and explores advantages and challenges when using movies as a tool for language development in the English classroom. With the framework of language learning theories and methods, scholarly journal articles are synthesized to explore significant themes within this area. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av information om den sexuella hälsan i samband gynekologisk cancer: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sigrid Hammarlund; Alexandra Andersson; [2017]
  Nyckelord :Gynecological cancer; information; sexual health; Gynekologisk cancer; information; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige blir ca 2800 kvinnor diagnostiserade med gynekologisk cancer varje år. Flera kvinnor med gynekologisk cancer får psykiska problem i samband med diagnos och behandling, och den sexuella hälsan påverkas. LÄS MER

 4. 4. Den svenska idrottsmodellen? : Bilden av Riksidrottsförbundets ideologi gällande bredd- och elitidrott så som den uttrycks i visionsdokumentet Idrotten Vill 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sigrid Andersson; [2014]
  Nyckelord :diskursanalys; ideologikritiskt perspektiv; visionsdokument; värdeord; Riksidrottsförbundet; normer; breddidrott; elitidrott;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Miljöriktig hantering av exporterat avfall enligt EU:s avfallstransportförordning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sigrid Andersson; [2013]
  Nyckelord :EU-rätt; Miljörätt; Gränsöverskridande avfallstransporter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste 10 åren har ökningen av export från EU av farligt och ”ofarligt” avfall varit betydande. Rapporter visar att en övervägande del av EU:s el-avfall och elektroniska avfall exporteras till Asien och Afrika. ”Ofarligt” avfall, såsom plast och papper, transporteras främst till Asien och i synnerhet till Kina. LÄS MER