Sökning: "Sigrid Martin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sigrid Martin.

  1. 1. Curlingföräldrar - Från Traditionella Föräldrastilar till ett Modernt Föräldraskap : Uppfostran i ett Förändrat Samhälle

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Sigrid Augustsson; Susanna Forsberg; [2005]
    Nyckelord :föräldraskap; barnuppfostran; föräldrar; curling parents; modern parenting; parenting styles; child rearing; modern society; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : A study was conducted to investigate the new and frequently discussed concept curling parents. There were no previous studies of curling parenting, and therefore traditional classifications of parenting (Baumrind, 1967, 1980; Maccoby & Martin, 1983) have been used for comparison. Parents (N=140) born between 1959 and 1981 participated. LÄS MER