Sökning: "Silja"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Silja.

 1. 1. Verksamhetsövergång vid personal- och materialintensiv verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Silja Harnisch; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; EU-rätt; EU law; förmögenhetsrätt; 6 b § LAS; verksamhetsövergång; personalintensiv verksamhet; materialintensiv verksamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Section 6 b of the Employment Protection Act (Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS)) states, that when a transfer of an undertaking, business, or part thereof occurs then the employee may choose to transfer to the new owner. If the employee chooses to do so, they as well as their employment contract, and employment relationships automatically transfers to the transferee of the business. LÄS MER

 2. 2. Thermodynamic and Economic Evaluation of Hybridization Biomass-solar for a Cogeneration Power Plant in a Cuban Sugar Mill, George Washington

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Silja Lehtinen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study evaluates the thermodynamic and economic performance of hybridization of biomass-solar for a cogeneration power plant in a Cuban sugar mill, George Washington. The evaluation is performed by varying the parameters of the thermal power block and considering scenarios with 1) bagasse and marabú, 2) bagasse and solar field, and 3) bagasse, marabú and solar field as heat sources for the cogeneration cycle. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivar- och arbetstagarintressenas balansering - Hur tillkomsten av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö påverkar arbetstagarintresset av psykisk hälsa i arbetslivet och arbetsgivarintresset av arbetsledningsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Silja Harnisch; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt; arbetsmiljörätt; AFS 2015:4; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 31 mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i kraft och ersatte tre andra på området gällande föreskrifter. Genom OSA förstärks och försvagas olika regleringar som gynnar arbetstagarintresset av psykisk hälsa i arbetslivet respektive arbetsgivarintresset av arbetsledningsrätt på bekostnad av varandra. LÄS MER

 4. 4. English as a lingua franca in political talk : The use of self-repair and repetition as clarification strategies in political interviews with Jean-Claude Juncker

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Silja Röde; [2018]
  Nyckelord :English as a lingua franca ELF ; self-repair; repetition; political discourse; interview;

  Sammanfattning : This study investigates the use of two communicative strategies in particular, namely self- repair and repetition, in political interviews with Jean-Claude Juncker where English is used as a lingua franca (ELF). While ELF has received increasing attention throughout the past years, with a variety of researched genres ranging from higher education (e. LÄS MER

 5. 5. Evaluating the Strategic Benefits of the ITS Implementation at the Värta Port

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Eric Andersson; [2018]
  Nyckelord :Strategic project evaluation; lean in shipping; transport; competitive advantage; Lean i transportsektorn; Strategisk projektutvärdering; Konkurrensfördel.;

  Sammanfattning : When City of Stockholm wanted to build apartments on land used and controlled by Ports of Stockholm a project was initiated with the purpose of accommodating this request. The project meant that one of the piers at the Värta Port was expanded and the ITS system was implemented at said pier. LÄS MER