Sökning: "Silva Brand"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Silva Brand.

 1. 1. Follow, Like and Share the Leader: Examining SMI Marketing through the Lense of Personality Cults

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Liam Silva Vail; [2020-06-23]
  Nyckelord :Social Media Influencer; Cult of Personality; SMI marketing; Digital Cults of Personality;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Follow, Like and Share the Leader: Examining SMI Marketing through the Lense of Personality Cults

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Liam Silva Vail; [2020-06-16]
  Nyckelord :Social Media Influencer; Cult of Personality; SMI marketing; Digital Cults of Personality 1;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Seven Different Countries, Seven Different Festivals, One Brand : A Global Music Festival’s Adaptiveness and Globalness

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Krajka; Matilda Gustafsson; Victor Jose Vallim da Silva; [2020]
  Nyckelord :Globalization; Localization; Music Festival; Adaptations; Customer Perceptions;

  Sammanfattning : Background: Globalization and localization are constantly clashing, collapsing, and transforming one another, and many studies have investigated how various global companies deal with the balance in between these two opposite strategies. However, little does research reveal about how music festivals adapt and operate using globalization or localization in the global market. LÄS MER

 4. 4. "Woke-Washing" a Brand : An Analysis of Socially Progressive Marketing by Nike on Twitter and the User Response to it

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Nadim Herbert; [2020]
  Nyckelord :Woke-Washing; Nike; Serena Williams; Colin Kaepernick; Marketing; Twitter;

  Sammanfattning : This study examines two marketing campaigns on the social media platform Twitter by the brand Nike, with the campaigns involving American football player Colin Kaepernick and tennis player Serena Williams respectively. The study specifically explores how Nike utilizes socially and politically progressive values in these marketing   campaigns and how users then respond to it on Twitter, with the source material consisting of four Twitter-posts, two by Nike and one each by the two athletes involved, as well as the replies by other Twitter-users to those posts. LÄS MER

 5. 5. Hur gör konsumenter sina val av premiumprodukter i modeindustrin? : En studie om effekten av produktionsland och hur det influerar köp-och betalviljan hos svenska konsumenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Angelina Engström Silva; Lina Stålebring; [2019]
  Nyckelord :Country-of-Origin COO ; Consumers; Country Image; Premium Branding; Quality; Willingness to Buy WTB ; Willingness to Pay WTP ; Ursprungsland; Konsumenter; Country Image; Premium Branding; Kvalitet; köp-och betalvilja;

  Sammanfattning : Motivation: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida Country-of-Origin (COO) påverkar svenska konsumenters Willingness to Pay (WTP) & Willingness to Buy (WTB). Vidare kommer studien även undersöka om svenska konsumenter besitter någon kännedom kring produktionsländer vid köp av klädprodukter inom premiumsektorn. LÄS MER