Sökning: "Silvana Vasquez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Silvana Vasquez.

  1. 1. Sjuksköterskors strategier för att hantera känslomässig stress vid omvårdnad av döende barn : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

    Författare :Ulrika Brink; Silvana Vasquez; [2013]
    Nyckelord :nurse; child; palliative care; coping strategies; sjuksköterska; barn; palliativ vård; coping strategier;

    Sammanfattning : Bakgrund: Inom sjuksköterskeprofessionen är döden en oundviklig företeelse och omhändertagandet av patienter i det palliativa skedet är en del av yrket. Döden väcker också starka känslor som kan vara svåra för sjuksköterskan att hantera, vilket kan resultera i emotionell stress. LÄS MER