Sökning: "Simon Ängfors"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Ängfors.

 1. 1. Rudolf Anderberg och den första professuren i Psykologi i Sverige! : En analys av Rudolf Anderbergs psykologiska skrifter som konkretion av den svenska psykologins inriktning från 1948.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Simon Ängfors; [2020]
  Nyckelord :Rudolf Anderberg; Psykologi; psykologins historia; psykofysik; differentiell psykologi; intelligensmätningar; positivism;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Rudolf Anderbergs (1892-1955) skrifter med avseende på vetenskapsuppfattning, människosyn, syn på psykets natur samt vad gäller intellektuella och vetenskapliga traditioner han förhåller sig till. Anderbergs liv och verksamhet samt hans skrifter, förstås i relation till såväl ett vetenskapshistoriskt som ett vidare kulturellt sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Romantiken möter empirisk naturvetenskap i svensk kulturdebatt : en studie i läran om "det omedvetnas" utveckling hos Viktor Rydberg och Axel Herrlin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Simon Ängfors; [2015]
  Nyckelord :Det omedvetna;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för Viktor Rydbergs och Axel Herrlins versioner av läran om ”det omedvetna/undermedvetna”. Den diskuterar dessa genom en skildring av de filosofiska och psykologiska dimensionerna hos begreppet hos de båda. LÄS MER