Sökning: "Simon Åberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Simon Åberg.

 1. 1. "Man är olika liksom. Och man ska få ha rätt att få vara sig själv" : En narrativ studie om personers upplevelser av att leva med ADHD

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Victoria Åberg; Beatrice Önell; [2020]
  Nyckelord :Neuropsykiatrisk diagnos; ADHD; Identitet; Livshistoria; Socialpedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur det är att leva med den neuropsykiatriska diagnosen ADHD och hur personer hanterar olika situationer i livet. Studien intresserar sig även för hur personernas identitet har skapats i samspel med andra. LÄS MER

 2. 2. Implementering av maskinginlärningsmodeller för detektering av ett objekt baserad på endimensionell elektromagnetisk strålningsdata

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Heinke; Marcus Åberg; [2020]
  Nyckelord :Clinical trials; Clinical adherence; Digital pill box; Support Vector Machine; Random Forest; Proximity Sensor; Electromagnetic radiation; Clinical trials innovation;

  Sammanfattning : Clinical trials are experiments or observations on a patient’s responses of different medical treatments to cure diseases. Such trials are heavily regulated and must achieve a certain quality standard of the trial and clinical adherence is a determining factor on the success of a study. LÄS MER

 3. 3. Spelpositionens effekt på riktningsförändring och löphastighet i samband med smålagspel. : En observationsstudie på svenska manliga elitfotbollsspelare.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Simon Åberg; [2018]
  Nyckelord :Small sided games; SSG; Change of direction; Soccer;

  Sammanfattning : Högintensiva aktioner är tydliga markörer för bra prestationer i fotboll. Exempel på högintensiva aktioner med bevisad koppling till prestation är riktningsförändringar och sprinter. Det är dock fortfarande oklart hur de olika spelpositionerna påverkar kravbilden för spelarna. LÄS MER

 4. 4. När musikundervisningen möter barns olikheter : En kvalitativ studie om musiklärares uppfattningar kring interkulturell musikundervisning och barns relation till musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Kim Schröder; Simon Åberg; [2017]
  Nyckelord :Musikundervisning; skola; fritidshem; uttryck; uttrycksform; relation; interkulturell musikundervisning; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick i lärares uppfattningar kring hur arbetet med musik inom skola och fritidshem för elever i årskurs 1-6 ser ut och hur man genom interkulturell musikundervisning bemöter barns skilda relationer till musik och musicerande utifrån barns sociala och kulturella bakgrund och hur undervisningen kan möjliggöra för eleverna att använda musik som uttrycksform. Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med musiklärare vid olika grad av mångkulturella skolor. LÄS MER

 5. 5. En komparativ studie av kontanthantering i Sverige och Japan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Simon Åberg; [2017]
  Nyckelord :Monetary base; banknotes; coins; stakeholder theory; Sweden; Japan;

  Sammanfattning : The goal of this paper is to study and compare the usage of banknotes and coins in Japan and Sweden during the time period 1980–2015. Using the stakeholder theory, a theory that operationalizes the identification of different actors, stakeholders, and their influences, the development of the banknote and coin usage will be studied. LÄS MER