Sökning: "Simon Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Simon Andersson.

 1. 1. Hur främjar belöningssystem utförandet av strategi inom ett svenskt verkstadsbolag? Kvalitativ fallstudie av SAFT Batteries AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Andersson; Olof Hallén; [2020-09-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strategiska modeller och teorier förlitar sig ofta på belöningssystem vidimplementering av strategier (Hrebiniak, 2006). Beroende på val av strategi kan en typ avbelöningssystem passa bättre än ett annat, menar Govindarajan & Shank (1992). LÄS MER

 2. 2. Spänningsreglering, självförtroende, målsättning och koncentration : En enkätstudie om elitsatsande idrottares mentala förmågor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Andersson; [2020]
  Nyckelord :Mentala förmågor; spänningsreglering; självförtroende; målsättning och koncentration;

  Sammanfattning : Syfte. Psykisk ohälsa verkar vara ett alltmer vanligare fenomen bland elitidrottare. 30 procent av Sveriges elitidrottare har någon gång under sina karriärer upplevt psykisk ohälsa menar Åkesdotter och Kenttä (2015). Därför har jag avsett med denna undersökning att analysera elitsatsande idrottares mentala förmågor. LÄS MER

 3. 3. ESG-betyg och företagsvärdering : En studie om ESGs påverkan av en akties värdering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Rönning Andersson; Jacob Rönning; [2020]
  Nyckelord :[email protected]; Jesper Huric;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit ett allt mer förekommande begrepp, idag kommunicerar de flesta företagen att de på ett eller annat sätt försöker bidra till en bättre och mer hållbar värld. Ett viktigt begrepp inom hållbarhet är ESG som står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. LÄS MER

 4. 4. Strategi2025 – Från triangel till rektangel : Var gör föreningarna för att behålla och rekrytera barn och ungdomar samt deras vetskap om Strategi 2025?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jovana Petrovic; Simon Andersson; [2020]
  Nyckelord :Idrottsorganisation; rekrytering; avhopp; Idrott för alla; Strategi 2025; kommunikation; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att få en större inblick i tennis -och fotbolls föreningarnas kännedom kring Strategi 2025 i Småland. Riksidrottsförbundets mål med hjälp av Strategi 2025 är att få idrottsrörelsen i Sverige att gå från triangel till rektangel, vilket i praktiken innebär att få barn och ungdomar till att idrotta så länge som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Bottenskikt i förändring : marklav efter avverkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Ester Andersson; Simon Lind; [2020]
  Nyckelord :renskötsel; skogsbruk; samverkan; påverkan; Cladonia spp.;

  Sammanfattning : Skogsbruk och renskötsel är två olika näringar som i dagsläget verkar på samma marker. Renskötseln använder marken för bete samtidigt som skogsbruket producerar förnybara råvaror i form av träprodukter från skogen. LÄS MER