Sökning: "Simon Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Simon Andersson.

 1. 1. Den dynamiska processen som formar värderingen av startup- och tillväxtbolag - vid en första investering av growth- och venture capital bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Andersson; Matthias Eliasius; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns flertalet databaser som tillhandahåller data gällande investeringar somsker av growth- och venture capital bolag i startup bolag samt på vilken värdering investeringenär genomförd på. Dock saknas det studier avseende den dynamiska processen, självaförhandlingen, som leder till att startupbolag och investerarna slutligen kommer fram till engemensam värdering. LÄS MER

 2. 2. Livet på äldreboebde : En litteraturöversikt utifrån äldre personers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lara Aroian Andersson; Simon Karlsson; [2021]
  Nyckelord :dignity; living; nursing home; older people; leva; värdighet; äldre personer; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: I tidigare forskning framgår det att sjuksköterskor upplever att det finns en brist av tid för att kunna ge äldre personer den omvårdnad han eller hon är i behov av. Det framgår även att många äldre personer är tvungna att flytta in på ett äldreboende på grund av försämrad hälsa. LÄS MER

 3. 3. Trust as a factor in the information classification process

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Simon Andersson; [2021]
  Nyckelord :Information Security; Risk Management; Risk Assessment; Asset Classification; Information Classification; Classification Scheme;

  Sammanfattning : Risk management is an important part of every business. In order to properly conduct it, risk assessment and within it, information classification is needed. The information classification produces a list of information assets and states how they are valued within the organization. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av fackverksanalogi på trappupplag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Simon Andersson; Filip Glittmark; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Crypto Proxima : An analysis of autonomous Bitcoin trading

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Andersson; Jakob Häggström; Urlich Icimpaye; Hjalmar Lindstedt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to analyze to what extent it is possible to profit from autonomous bitcoin (BTC) trading. This was tested by using three different models in varying complexity and simulating these using real market data. LÄS MER