Sökning: "Simon Bülow"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Bülow.

 1. 1. Arkiven i NAD – vilka finns med? : Täckningsgraden för kommunala arkivinstitutioner i Nationell arkivdatabas (NAD)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Simon Bülow; [2016]
  Nyckelord :ABM; Arkivvetenskap; arkiv; informationssökning; tillgänglighet; digital information; epistemologi; kvalitativ metod; intervju ALM; Archival science; archives; information retrieval; accessibility; epistemology; qualitative method; interview; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The easy way to find out whether or not there is a certain Swedish archival collection preserved in any archival institution, is to make a quick search in a free and public reference database named Nationell arkivdatabas (National Archival Database), NAD, preferably if you don’t have any clear geographical area to narrow the research. But if there isn’t any relevant result to retrieve in NAD, what would it then indicate? What kinds of collections are possibly held outside NAD? In other words: What kind of further research can be fruitful, in case you don’t find the certain collection in NAD? It’s in both the user’s and archivist’s interest to relate to these issues, whenever the doubt arises, and especially concerning records collected without any legal requirements. LÄS MER

 2. 2. Visuell historieskrivning i det moderna medielandskapet: Remedieringen av personhistoriska bilder i och kring NE.se och svenska Wikipedia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mediehistoria

  Författare :Simon Bülow; [2012]
  Nyckelord :remediering; NE; Nationalencyklopedin; Wikipedia; bildhantering; bilder; uppslagsverk; historiografi; källkritik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att historiografiskt undersöka och jämföra bildbruket i och kring uppslagsverken NE.se och svenskspråkiga Wikipedia, med betoning på fotografier rörande svenska offentliga personer verksamma under olika delar av 1900-talet. LÄS MER