Sökning: "Simon Barajas Lamo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Barajas Lamo.

 1. 1. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER

 2. 2. Språkliga subjektskonstruktioner i samtiden: En textanalytisk studie om medias gestaltning av "invandrare"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :diskurs; diskursteori; kritisk diskursanalys; media; invandrare; ledare; högerpopulism; etnonationalism; gestaltning; gruppbildning; subjektspositionering; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines what content contemporary national Swedish media attributes to the subject “immigrant”. Through a social constructivist perspective, the various conflicting and taken for granted perceptions articulated in the portraying of immigrants are outlined. LÄS MER