Sökning: "Simon Birgersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Birgersson.

 1. 1. The Effect of Using DMSO as a Cosolvent for Ligand Binding Studies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Biofysikalisk kemi

  Författare :Simon Birgersson; [2019]
  Nyckelord :Galectins; Nuclear Magnetic Resonance; NMR; Biophysical Chemistry; Relaxation; CPMG; ITC; Biofysikalisk Kemi; Kärnmagnetisk resonans; Technology and Engineering; Chemistry; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : DMSO sees common application as a solvent for studies of synthetic molecules in biological systems, in fields such as drug design. Despite this, the possibility and nature of solvent interactions with both synthetic ligand and their target macromolecules is widely unexamined. LÄS MER

 2. 2. VD-bytets påverkan på aktiepriset : Marknadens reaktion vid tillkännagivandetav en VD med utländskt respektive svenskt efternamn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Issa Zeito; Simon Birgersson; [2019]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; den effektiva marknadshypotesen; eventstudie; Stockholmsbörsen; tillkännagivande; vd-byte;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om aktiemarknaden reagerar annorlunda vid tillkännagivandet av en ny vd med svenskt respektive utländskt efternamn. Studien undersöker 352 börsnoterade Small Cap, Mid Cap och Large Cap-företag på Nasdaqs OMXS under perioden 2008-2018. LÄS MER