Sökning: "Simon Boström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Simon Boström.

 1. 1. Analys av kredit- och ränterisk över konjunkturcykler - En studie av amerikanska företagsobligationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Boström; Emil Johansson; [2019-07-09]
  Nyckelord :US Corporate bonds; Credit spread; Credit rating; Volatility; Contingent claims pricing model;

  Sammanfattning : In recent years, the market for US corporate bonds has recovered from the financial crisis in 2008. Since the credit spread is of great importance to many stakeholders, this thesis has been written with the purpose to examining the underlying factors that affect the credit spread for US corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. Men först, låt mig ta en "röstie"

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Peter Swedling; Simon Boström; [2015]
  Nyckelord :selfie; political communication; social media; Twitter; self-centeredness;

  Sammanfattning : Today, we see tendencies of politicians being more active in social media using selfies. According to previous research using selfies is associated with being self-centered and narcissistic. It is not known though what implications the behavior will have for a selfie-using politician in terms of chances of being elected. LÄS MER

 3. 3. Att köpa bostadsrätt : Förstagångsköparnas tillvägagångssätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Andreas Boström; Simon Engström; [2009]
  Nyckelord :bostadsrätt; bostadsrättsköp; köpprocessen; komplexa köp; köp av bostadsrätt; informationssökning;

  Sammanfattning : Att köpa en bostad brukar kallas för den största affären en människa gör i sitt liv. Detta gäller både köp av en fastighet och köp av bostadsrätt. Det finns många faktorer som kan påverka köpet av en bostadsrätt och det är viktigt att veta vad det är som egentligen köps när en bostads­rätt förvärvas. LÄS MER